Masinad

  • T kategooria masinad on ratastraktorid
  • T1 kategooria hõlmab ratastraktoreid, mille juhile lähima telje minimaalne rööbe on vähemalt 1150 mm, mille tühimass töökorras olekus on üle 600 kg ja mille kliirens ei ole üle 1000 mm.
  • T2 kategooria hõlmab ratastraktoreid, mille minimaalne rööbe on väiksem kui 1150 mm, mille tühimass töökorras olekus on kuni 600 kg, mille kliirens ei ole üle 600 mm ning kui traktori raskuskeskme kõrgus (mõõdetuna maapinnast), jagatuna iga telje rataste keskmise minimaalse rööpmega, on üle 0,90, ei ole maksimaalne valmistajakiirus üle 30 km/h.
  • T3 kategooria hõlmab ratastraktoreid, mille tühimass töökorras olekus ei ole üle 600 kg.
  • T4 kategooria hõlmab eriotstarbelisi ratastraktoreid:
    • T4.1 kategooria (kõrgkliirenstraktorid) hõlmab traktoreid, mis on projekteeritud töötamiseks kõrgekasvuliste kultuuridega, näiteks viinapuud. Nende tunnuseks on tõstetud raam või raamisektsioon, mis võimaldab neil liikuda paralleelselt taimeridadega, nii et vasakpoolsed rattad on ühel ja parempoolsed rattad teisel pool ühte või mitut taimerida. Need on ette nähtud traktori ette, telgede vahele, taha või lavatsile kinnitatud töömasinate vedamiseks või kasutamiseks. Tööasendis traktori kliirens on üle 1000 mm, mõõdetuna taimeridade suhtes risti. Kui traktori raskuskeskme kõrgus (tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast), jagatuna iga telje rataste keskmise minimaalse rööpmega, on üle 0,90, ei tohi maksimaalne valmistajakiirus ületada 30 km/h;
    • T4.2 kategooria (ülilaiad traktorid) hõlmab suurte mõõtmetega traktoreid, mis on eelkõige ette nähtud suurtel maa- aladel töötamiseks;
    • T4.3 kategooria (madalkliirenstraktorid) hõlmab neljarattaveoga põllu- ja metsamajanduses kasutatavaid traktoreid, mille vahetatavad seadmed on kavandatud kasutamiseks põllu- ja metsamajanduses ning millel on iseloomulik tugiraam, mis on varustatud ühe või enama jõusiirdevõlliga, mille tehniliselt lubatud mass ei ületa 10 tonni ning selle massi ja suurima töökorras oleku tühimassi suhe ei ole väiksem kui 2,5 ning mille raskuskese (tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast) on väiksem kui 850 mm.

Igale ratastraktorite kategooriale märgitakse veel täht "a" või "b" sõltuvalt sellest, milline on traktori valmistajakiirus (alates esmaregistreerimisest 01.01.2018 kohustuslik):

"a" ratastraktorite puhul, mille valmistajakiirus on kuni 40 km/h;

"b" ratastraktorite puhul, mille valmistajakiirus on üle 40 km/h.

  • T5 kategooria (ratastraktorid) hõlmab ratastraktoreid, mille suurim valmistajakiirus on üle 40 km/h.

    NB! Alates aastast 2018 uusi masinaid selles kategoorias ei registreerita. Sellised masinad registreeritakse T1b kategooriasse.

C kategooria masinad on roomiktraktorid

Roomiktraktorid on traktorid, mis liiguvad roomikutel ja mida juhitakse läbi roomikute pöörlemiskiiruste.

Roomiktraktorite alamkategooriaid määratletakse analoogselt T kategooriaga.

R kategooria masinad on traktori haagised

  • R1 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ei ületa 1500 kg.
  • R2 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 1500 kg, kuid ei ületa 3500 kg.
  • R3 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 3500 kg, kuid ei ületa 21 000 kg.
  • R4 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 21 000 kg.

    Igale haagise kategooria tähisele märgitakse lisaks veel täht "a" või "b":
    "a" haagiste puhul, mille valmistajakiirus ei ületa 40 km/h;
    "b" haagiste puhul, mille valmistajakiirus ületab 40 km/h.

LM kategooria masinad on liikurmasinad

Liikurmasinatel puudub alamjaotus.

S kategooria masinad on vahetatavad pukseeritavad seadeldised

Igal vahetatava pukseeritava masina kategooriale lisatakse veel täht "a" või "b" sõltuvalt sellest, milline on selle valmistajakiirus:

"a" vahetatavate pukseeritavate seadeldiste puhul, mille valmistajakiirus on kuni 40 km/h;
"b" vahetatavate pukseeritavate seadeldiste puhul, mille valmistajakiirus on üle 40 km/h.

  • S1 kategooria hõlmab pukseeritavaid vahetatavaid seadeldisi, mille tehniliselt lubatud massi summa telje kohta ei ületa 3 500 kg;
  • S2 kategooria hõlmab pukseeritavaid vahetatavaid seadeldisi, mille tehniliselt lubatud massi summa telje kohta ületab 3 500 kg.

NB! S kategooria masinad ei kuulu registreerimisele.

 

Sõidukite kategooriad, kasutamise, registreerimise ja tehnoülevaatuse tingimused

 

Kategooria Alamkategooria Nimetus Ühtsed kategooriat määravad omadused Alamkategooriat määravad omadused Registreerimine ja tüübikinnitus (esmaregistreerimise aja järgi) Teeliikluses osalemine Korraline tehnoülevaatus
T
T1   Ratastraktorid          
  T1a   *juhile lähima telje minimaalne rööbe on vähemalt 1150  mm;
*tühimass töökorras olekus on üle 600 kg;
*kliirens ei ole üle 1000  mm.
*valmistajakiirus on kuni 40 km/h. Registreerimine on kohustuslik (on mootorsõiduk).

Tüübikinnitus alates 01.01.2016 määruse nr 167/2013 (EL) kohane.
Jah, on lubatud. Uus masin hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

Kasutatud masin hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
  T1b   *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
T2   Ratastraktorid        
  T2a   *minimaalne rööbe on väiksem kui 1150  mm;
*tühimass töökorras olekus on kuni 600 kg;
*kliirens ei ole üle 600 mm;
*traktori raskuskeskme kõrgus (mõõdetuna maapinnast), jagatuna iga telje rataste keskmise minimaalse rööpmega, on üle 0,90, ei ole maksimaalne valmistajakiirus üle 30 km/h.
*valmistajakiirus on kuni 40 km/h. Registreerimine on kohustuslik (on mootorsõiduk).

Tüübikinnitus alates 01.01.2016 määruse nr 167/2013 (EL) kohane.
Jah, on lubatud.
  T2b   *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
T3   Ratastraktorid        
  T3a   *tühimass töökorras olekus ei ole üle 600 kg. *valmistajakiirus on kuni 40 km/h. Registreerimine on kohustuslik.

Tüübikinnitus alates 01.01.2016 määruse nr 167/2013 (EL) kohane
Jah, on lubatud.
  T3b   *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
T4   Eriotstarbelised ratastraktorid        
  T4.1a Kõrgkliirenstraktorid   *valmistajakiirus on kuni 40 km/h. Registreerimine on kohustuslik.

Tüübikinnitus alates 01.01.2016 määruse nr 167/2013 (EL) kohane.
Jah, on lubatud. Võib vajada teevaldaja luba.
  T4.1b   *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
  T4.2a Ülilaiad traktorid   *valmistajakiirus on kuni 40 km/h.
  T4.2b   *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
  T4.3a Madalkliirenstraktorid   *valmistajakiirus on kuni 40 km/h.
  T4.3b   *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
T5   Ratastraktorid *ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus on üle 40 km/h.   Registreerimine kohustuslik. Alates 01.01.2009. a peavad Eestis registreeritava T5 kategooria traktori kõik tüübid omama riiklikku tüübikinnitust.

Riiklik tüübikinnitus alates 01.01.2009.
Jah, on lubatud.
LM   Liikurmasin *ratastel või roomikutel liikuv, teatud kindla töö tegemiseks ettenähtud mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on suurem kui 6, kuid väiksem kui 40 kilomeetrit tunnis. Ei sobi sõitjate või veose veoks.   Registreerimine on kohustuslik.

Tüübikinnitusele ei kuulu.
Jah, on lubatud.
R Haagised (põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite T- ja C-kategooria jaoks konstrueeritud)        
R1   Haagis *põllu- või metsamajanduses kasutatav sõiduk, mis on mõeldud peamiselt traktori järel pukseerimiseks ja mille peamine eesmärk on vedada koormat või töödelda materjale ning mille tehniliselt lubatud täismassi ja tühimassi suhe on 3,0 või üle selle. *haagised, mille tehniliselt lubatud massi summa telje kohta ei ületa 1 500  kg. Riiklik tüübikinnitus alates 01.01.2003 ja ELi tüübikinnitus vastavalt määrusele 167/2013 alates 01.01.2016. Jah, on lubatud. Uus masin hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.
Kasutatud masin hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
  R1a *valmistajakiirus on kuni 40 km/h.
  R1b *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
R2   *haagised, mille tehniliselt lubatud massi summa telje kohta on üle 1 500  kg, kuid ei ületa 3 500  kg.
  R2a *valmistajakiirus on kuni 40 km/h.
  R2b *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
R3   *haagised, mille tehniliselt lubatud massi summa telje kohta on üle 3 500  kg, kuid ei ületa 21 000  kg.
  R3a *valmistajakiirus on kuni 40 km/h.
  R3b *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
R4   *haagised, mille tehniliselt lubatud massi summa telje kohta on üle 21 000  kg.
  R4a *valmistajakiirus on kuni 40 km/h.
  R4b *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
C   Roomiktraktorid   *roomiktraktorite, mis liiguvad roomikutega või rataste ja roomikutega, alamkategooriaid määratletakse analoogselt T-kategooriaga.      
C1   Roomiktraktorid *suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h,
juhile lähima telje minimaalne rööbe on vähemalt 1150 mm, tühimass on üle 600 kg
ja kliirens ei ületa 1000 mm.
  Registreerimine on kohustuslik.

Tüübikinnitus alates 01.01.2016 määruse nr 167/2013 (EL) kohane.
Jah, on lubatud. Võib vajada teevaldaja luba. Uus masin hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

Kasutatud masin hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
C2   Roomiktraktorid *suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h,
minimaalne rööbe on alla 1150 mm, tühimass on üle 600 kg ja kliirens ei ületa 600 mm.
 
C3   Roomiktraktorid *suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h ja
mille tühimass ei ületa 600 kg.
 
C4   Eriotstarbelised roomiktraktorid *suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h.  
  C4.1 Kõrgkliirenstraktorid   *tööasendis ratastraktori kliirens on üle 1000 mm, mõõdetuna taimeridade suhtes risti.
  C4.2 Ülilaiad traktorid   *eelkõige ette nähtud suurtel maaaladel töötamiseks ja mida iseloomustavad suured mõõtmed.
  C4.1 Madalkliirenstraktorid   *täismass ei ületa 10 tonni ja täismassi ning
tühimassi suhe on väiksem kui 2,5. Lisaks sellele on nende traktorite raskuskese
(tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast) väiksem kui 850 mm.
C5   Roomiktraktorid *roomiktraktorid, mille suurim valmistajakiirus on üle 40 km/h.  
S   Vahetatavad pukseeritavad seadeldised     Jah, on lubatud kuni 25 km/h.  
S1   Vahetatav pukseeritav seadeldis *põllu- või metsamajanduses kasutatav sõiduk, mis on ette nähtud traktoriga pukseerimiseks ja mis muudab või täiendab traktori funktsioone ning millesse on sisse ehitatud mõni tööriist või mis on ette nähtud materjalide töötlemiseks; neil võib olla lastiplatvorm, mis on kavandatud ja konstrueeritud nimetatud funktsioonide jaoks vajalike töövahendite ja seadmete vedamiseks ning töö ajal toodetava või vajamineva materjali ajutiseks ladustamiseks, ning nende tehniliselt lubatud täismassi ja tühimassi suhe on alla 3,0;

 *ei kohaldata vahetatavate seadeldiste suhtes, mis tõstetakse täielikult maapinnast kõrgemale või mis ei saa vertikaaltelje suhtes liikuda, kui sõidukit, mille külge nad kinnitatakse, kasutatakse teel.
*pukseeritavad vahetatavad seadeldised, mille tehniliselt lubatud massi summa telje kohta ei ületa 3 500  kg. Registreerimine ei ole kohustuslik. Tüübikinnitus alates 01.01.2016 määruse nr 167/2013 (EL) kohane. Jah, on lubatud. Ei kuulu korralisele tehnoülevaatusele.

Tehnoseisukorra eest seisab seadme omanik.
  S1a *valmistajakiirus on kuni 40 km/h.
  S1b *valmistajakiirus on üle 40 km/h.
S2   *pukseeritavad vahetatavad seadeldised, mille tehniliselt lubatud massi summa telje kohta ületab 3 500 kg.
  S2a *valmistajakiirus on kuni 40 km/h.
  S2b *valmistajakiirus on üle 40 km/h.