Masinate kategooriad

 • T kategooria masinad on ratastraktorid
 • T1-kategooria hõlmab ratastraktoreid, mille juhile lähima telje minimaalne rööbe on vähemalt 1150 mm, mille tühimass töökorras olekus on üle 600 kg ja mille kliirens ei ole üle 1000 mm.
 • T2-kategooria hõlmab ratastraktoreid, mille minimaalne rööbe on väiksem kui 1150 mm, mille tühimass töökorras olekus on kuni 600 kg, mille kliirens ei ole üle 600 mm ning kui traktori raskuskeskme kõrgus (mõõdetuna maapinnast), jagatuna iga telje rataste keskmise minimaalse rööpmega, on üle 0,90, ei ole maksimaalne valmistajakiirus üle 30 km/h.
 • T3-kategooria hõlmab ratastraktoreid, mille tühimass töökorras olekus ei ole üle 600 kg.
 • T4-kategooria hõlmab eriotstarbelisi ratastraktoreid:
  • T4.1-kategooria (kõrgkliirenstraktorid) hõlmab traktoreid, mis on projekteeritud töötamiseks kõrgekasvuliste kultuuridega, näiteks viinapuud. Nende tunnuseks on tõstetud raam või raamisektsioon, mis võimaldab neil liikuda paralleelselt taimeridadega, nii et vasakpoolsed rattad on ühel ja parempoolsed rattad teisel pool ühte või mitut taimerida. Need on ette nähtud traktori ette, telgede vahele, taha või lavatsile kinnitatud töömasinate vedamiseks või kasutamiseks. Tööasendis traktori kliirens on üle 1000 mm, mõõdetuna taimeridade suhtes risti. Kui traktori raskuskeskme kõrgus (tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast), jagatuna iga telje rataste keskmise minimaalse rööpmega, on üle 0,90, ei tohi maksimaalne valmistajakiirus ületada 30 km/h;
  • T4.2-kategooria (ülilaiad traktorid) hõlmab suurte mõõtmetega traktoreid, mis on eelkõige ette nähtud suurtel maa- aladel töötamiseks;
  • T4.3-kategooria (madalkliirenstraktorid) hõlmab neljarattaveoga põllu- ja metsamajanduses kasutatavaid traktoreid, mille vahetatavad seadmed on kavandatud kasutamiseks põllu- ja metsamajanduses ning millel on iseloomulik tugiraam, mis on varustatud ühe või enama jõusiirdevõlliga, mille tehniliselt lubatud mass ei ületa 10 tonni ning selle massi ja suurima töökorras oleku tühimassi suhe ei ole väiksem kui 2,5 ning mille raskuskese (tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast) on väiksem kui 850 mm.

Igale ratastraktorite kategooriale märgitakse veel täht "a" või "b" sõltuvalt sellest, milline on traktori valmistajakiirus:

"a" ratastraktorite puhul, mille valmistajakiirus on kuni 40 km/h;

"b" ratastraktorite puhul, mille valmistajakiirus on üle 40 km/h.

C kategooria masinad on roomiktraktorid

Roomiktraktorid on traktorid, mis liiguvad roomikutel ja mida juhitakse läbi roomikute pöörlemiskiiruste.

Roomiktraktorite kategooriad C1 – C5 määratakse analoogselt kategooriatega T1 – T5.

R kategooria masinad on traktori haagised

 • R1 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ei ületa 1500 kg.
 • R2 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 1500 kg, kuid ei ületa 3500 kg.
 • R3 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 3500 kg, kuid ei ületa 21 000 kg.
 • R4 kategooria on haagis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 21 000 kg.

  Igale haagise kategooria tähisele märgitakse lisaks veel täht «a» või «b»:
  «a» haagiste puhul, mille valmistajakiirus ei ületa 40 km/h;
  «b» haagiste puhul, mille valmistajakiirus ületab 40 km/h.

LM kategooria masinad on liikurmasinad. Liikurmasinatel puudub alamjaotus.