Mopeedid, mootorrattad ja kerged neljarattalised

L kategooria sõidukid on kahe-, kolme- ja neljarattalised sõidukid, sh mootoriga jalgrattad, kahe- ja kolmerattalised mopeedid, kahe- ja kolmerattalised mootorrattad, külghaagisega mootorrattad, kerged ja rasked neljarattalised teeliiklussõidukid ning kerged ja rasked neljarattalised liikurid.

 • L1e kategooria (kerged kaherattalised mootorsõidukid) jaguneb alamkategooriateks:

  • alamkategooria L1e-A (mootoriga jalgrattad);

  • alamkategooria L1e-B (kaherattalised mopeedid).

 • L2e kategooria (kolmerattalised mopeedid) jaguneb alamkategooriateks:
  • alamkategooria L2e-P (reisijate veoks ette nähtud kolmerattalised mopeedid);
  • alamkategooria L2e-U (tarbesõidukina ette nähtud kolmerattalised mopeedid).
 • L3e kategooria (kaherattalised mootorrattad) jaguneb alamkategooriateks:
  • mootorratta võimsuse järgi *, mille alusel jagunevad sõidukid omakorda:
   - alamkategooria L3e-A1 (väikese võimsusega mootorrattad);
   - alamkategooria L3e-A2 (keskmise võimsusega mootorrattad);
   - alamkategooria L3e-A3 (suure võimsusega mootorrattad);
  • eriotstarbe järgi:
   - alamkategooria L3e-A1E, L3e-A2E või L3e-A3E (Enduro-mootorrattad);
   - alamkategooria L3e-A1T, L3e-A2T või L3e-A3T (Trial-mootorrattad).

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, 30.12.2006, lk 18); võimsuse määratlused, A1- ja A2-kategooria, artikli 4 lõike 3 punktides a ja b.

 • L4e kategooria – kaherattalised külghaagisega mootorrattad.
 • L5e kategooria (kolmerattalised mootorsõidukid) jaguneb alamkategooriateks:
  • alamkategooria L5e-A (kolmerattalised sõidukid): peamiselt reisijate veoks ette nähtud sõidukid;
  • alamkategooria L5e-B (kolmerattalised kommertssõidukid): kolmerattalised tarbesõidukid, mis on ette nähtud üksnes kaupade veoks.
 • L6e kategooria (kerged neljarattalised sõidukid) jaguneb alamkategooriateks:
  • alamkategooria L6e-A (kerged neljarattalised teeliiklussõidukid);
  • alamkategooria L6e-B (kerged neljarattalised liikurid), mis jaguneb omakorda:
  • alamkategooria L6e-BU (kerged neljarattalised kaubaveoliikurid): tarbesõidukid, mis on ette nähtud üksnes kaupade veoks;
  • alamkategooria L6e-BP (kerged neljarattalised liikurid reisijate veoks): sõidukid, mis on ette nähtud peamiselt reisijate veoks.
 • L7e kategooria (rasked neljarattalised sõidukid) jaguneb alamkategooriateks:
  • alamkategooria L7e-A (rasked neljarattalised teeliiklussõidukid), mis jaguneb omakorda:
   - L7e-A1: alamkategooria A1 neljarattalised teeliiklussõidukid;
   - L7e-A2: alamkategooria A2 neljarattalised teeliiklussõidukid;
  • alamkategooria L7e-B (rasked neljarattalised maastikusõidukid), mis jaguneb omakorda:
   - L7e-B1: neljarattalised maastikusõidukid;
   - L7e-B2: kõrvutiasetsevate istmetega (side-by-side) bagid;
  • alamkategooria L7e-C (rasked neljarattalised liikurid), mis jaguneb omakorda:
   - alamkategooria L7e-CU (rasked neljarattalised kaubaveoliikurid): tarbesõidukid, mis on ette nähtud üksnes kaupade veoks;
   - alamkategooria L7e-CP (reisijate veoks mõeldud rasked neljarattalised liikurid): sõidukid, mis on ette nähtud peamiselt reisijate veoks.

L kategooria sõiduki alamkategooriad on kasutusel alates 01.01.2016. Tüübikinnitus vastavalt määrusele 168/2013

 

Sõidukite kategooriad, kasutamise, registreerimise ja tehnoülevaatuse tingimused 

Kategooria Alam-kategooria Nimetus Ühtsed kategooriat määravad omadused Alamkategooriat määravad omadused Registreerimine ja tüübikinnitus (esmaregistreerimise aja järgi) Teeliikluses osalemine Korraline tehnoülevaatus
L
L1e   Kerged kaherattalised mootorsõidukid          
  L1e-A Mootoriga jalgrattad *kaks ratast ja jõuallikas;
*mootori töömaht kuni 50 cm3 (ottomootori korral);
*suurim valmistajakiirus kuni 45 km/h;
*suurim püsinimivõimsus või kasulik võimsus kuni 4kW.
*pedaalidega jalgrattad, mis on varustatud täiendava jõuallikaga, mille peamine eesmärk on aidata väntamist;
*täiendav jõuallikas peatub täielikult, kui sõiduk saavutab kiiruse kuni 25 km/h;
*maksimaalne püsinimivõimsus või kasulik võimsus kuni 1kW;
*kolme- või neljarattalisi mootoriga jalgrattaid, mis vastavad täiendavatele alamkategooriate klassifitseerimise kriteeriumidele loetakse L1e-A-kategooria sõidukitega tehniliselt samaväärseteks.
Registreerima ei pea.

Liiklusseaduse mõistes pisimopeed ja seda ei loeta mootorsõidukiks.

Tüübikinnitus alates 01.01.2016 määruse nr 168/2013 (EL) kohane.
Jah, on lubatud. Ei kuulu korralisele tehnoülevaatusele.

Tehnoseisukorra eest seisab mopeedi omanik.
  L1e-B Kaherattalised mopeedid *mis tahes muud L1e-kategooria sõidukid, mida ei saa täiendavate omaduste tõttu klassifitseerida L1e-A-kategooria sõidukina. Registreerimine on kohustuslik.

Tüübikinnitus alates 01.01.2016 määruse nr 168/2013 (EL) kohane.
Jah, on lubatud.
L2e              
  L2e-P Reisijate veoks ette nähtud kolmerattalised mopeedid *kolm ratast ja jõuallikas;
*mootori töömaht kuni 50 cm3 (ottomootori korral) või  kuni 500 cm3 (diiselmootori korral);
*suurim valmistajakiirus kuni 45 km/h;
*suurim püsinimivõimsus või kasulik võimsus kuni 4kW;
*töökorras sõiduki mass kuni 270 kg;
*kuni kaks istekohta, sh juhi istekoht.
*muud L2e-kategooria sõidukid kui need, mis vastavad L2e-U-kategooria sõidukite omadustele. Registreerimine on kohustuslik.

Tüübikinnitus alates 01.01.2016 määruse nr 168/2013 (EL) kohane.
Jah, on lubatud. Ei kuulu korralisele tehnoülevaatusele.

Tehnoseisukorra eest seisab mopeedi omanik
  L2e-U Tarbesõidukina ette nähtud kolmerattalised mopeedid *ette nähtud kaupade veoks kinnisel või lahtisel, põhiliselt siledal ja horisontaalsel koormaplatvormil.
L3e   Kaherattalised mootorrattad          
  L3e-A1 Väikese võimsusega mootorrattad *kaks ratast ja jõuallikas;
*kaherattalised sõidukid, mida ei saa omaduste tõttu klassifitseerida L1e kategooriasse.
*mootori töömaht kuni 125 cm3;
*suurim püsinimivõimsus või kasulik võimsus kuni 11 kW;
*võimsuse/massi suhe kuni 0,1 kW/kg.
Registreerimine on kohustuslik.

Tüübikinnitus alates 01.01.2016 määruse nr 168/2013 (EL) kohane.
Jah, on lubatud. Uus sõiduk hiljemalt 48 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

Kasutatud mitte üle 10 a. sõiduk hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

Kasutatud üle 10 a. sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
  L3e-A2 Keskmise võimsusega mootorrattad *suurim püsinimivõimsus või kasulik võimsus kuni 35 kW;
*võimsuse/massi suhe kuni 0,2 kW/kg;
*ei ole saadud sõidukist, millel on rohkem kui kaks korda võimsam mootor.
  L3e-A3 Suure võimsusega mootorrattad *muud L3e-kategooria sõidukid, kui L3e-A1- ja L3e-A2-kategooria sõidukid.