Sõidumeerikute kontrollijad

Sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) või veose veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise lubatud suurima täismassiga autod või autorongid peavad pidama arvestust juhi sõidu- ja puhkeaja kohta.

Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja arvestus peab toimuma mehaanilise sõidumeeriku salvestuslehtede või digitaalse andmesalvestusega sõidumeeriku mällu salvestatud andmete järgi.

Alates 1.05.2006 esmakordselt kasutusele võetud sõidukitele peab olema paigaldatud digitaalne sõidumeerik.

Alates 1.10.2011 paigaldatud ja aktiveeritud sõidumeerik peab olema teise põlvkonna digitaalne sõidumeerik (nt toimus uuendus seoses minuti definitsiooni muutmisega).

Alates 1.10.2012 paigaldatud ja aktiveeritud digitaalne sõidumeerik peab olema uuemat tüüpi, ehk kolmanda põlvkonna digitaalne sõidumeerik (nn sõidumeerikud, mis saavad manipuleerimise vähendamiseks liikumisimpulsi lisaks ühele andurile veel teiselt andurilt või mitmest sõltumata allikast, ning muuhulgas kasutatakse KITAS2+ tüüpi liikumisandurit, mille seerianumber on suurem kui 10 000 000).

Alates 15.06.2019 esmaselt registreeritud sõidukitel peab olema paigaldatud neljanda põlvkonna digitaalne sõidumeerik, nn arukas sõidumeerik (uuendusena nt satelliitpositsioneerimine GLNSS).

Sõidumeerik ei ole kohustuslik sõidukil:

 • mis on valmistatud enne 1.01.1985, kui sõidukit ei kasutata veose- või sõitjateveo tasulise teenuse osutamisel;
 • mida kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 3 ja liiklusseaduse § 130 lõike 12 alusel nõuete täitmisest vabastatud vedudel.

Sõidukile paigaldatud sõidumeeriku kontrolli teostavad sõidumeerikute töökojad:

 • pärast seadme iga remonti;
 • pärast sõidukit iseloomustava teguri muudatust või rehvide ümbermõõdu muudatust;
 • kui universaalaeg erineb õigest ajast enam kui 20 minutit;
 • kui muutub sõiduki registreerimisnumber;
 • vähemalt kord kahe aasta jooksul pärast viimast kontrolli.

Sõidumeerikute ametlikud esindajad Eestis:

 1. Actia  -  Parkli HL OÜ
 2. EFAS - Targa Tehnika OÜ, Parkli HL OÜ
 3. MotoMeter - Parkli HL OÜ
 4. Stoneridge - Parkli HL OÜ
 5. VDO  -  KG Knutsson AS

Digitaalsete sõidumeerikute kontrollseadmete kalibreerimisega tegeleb Metrosert AS.

 

Tunnustatud sõidumeerikute töökojad
 

Sõidumeerikute töökojad, kellel on kehtiv EAK tunnistus aga puudub nimekirjast või kehtib kuni kuupäev on minevikus, palume edastada kehtiv EAK tunnistus koos lisadega e-posti aadressile info [at] mnt.ee.