Tunnustatud ettevõtted

Tunnustatud margiesindusena kuvab Maanteeamet oma kodulehel äriühingut, kes on sõlminud Maanteeametiga sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu. Täpsemalt saab nõuetega sellisele äriühingule tutvuda siin.

Tunnustatud sõidukite müüjana kuvab Maanteeamet oma kodulehel äriühingut, kelle tegevusalaks on uute ja/või kasutatud sõidukite (autod, mopeedid, mootorrattad, haagised, masinad) müük. Tunnustatud sõidukite müüjaks saamiseks peab äriühing taotlema tunnustust ning täitma Maanteeameti kriteeriumid. Täpsemalt saab tunnustamisega tutvuda siin.