Kuidas saada tunnustatud margiesinduseks?

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu sõlmimiseks vajaliku menetluse alustamiseks tuleb äriühingul maanteeametile esitada:

1. Avaldus, allkirjastatud juhatuse liikme või juhatuse liikme volitatud esindaja poolt (lisada kirjalik volikiri).

Elektrooniliselt esitatud dokumendile peab olema lisatud digitaalallkiri.

2. Avaldusel märgitud sõiduki margi valmistamis-, esindus- ja/või edasimüügiõigust Eestis tõendav originaaldokument. Kui originaaldokument ei ole koostatud esitamiseks Maanteeametile, tagastame originaaldokumendi peale sellest koopia tegemist.

Peale avalduse esitamist Maanteeametile kontrollitakse ettevõtte vastavust liiklusseaduse § 192 lõike 1 punktides 1–4 sätestatud nõuetele. Kui nõuded on täidetud, saadetakse äriühingule tutvumiseks ja allkirjastamiseks leping koos selle lisaga, millele palume märkida infosüsteemi kasutajate andmed.

Leping sõlmitakse kooskõlas liiklusseaduse peatükiga 13 (§ 191 ja 192) ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määrus nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" § 4 lõikega 3.

Juhul kui juba sõlmitud sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingut on vajalik muuta (nt eemaldada/lisada sõidukite marke ja/või kontaktisikuid), siis tuleb äriühingul esitada Maanteeametile vastavasisuline avaldus koos vajalike lisadega nagu on kirjeldatud eespool.

Digitaalselt allkirjastatud avaldused koos vajalike lisadega edastada e-kirjaga aadressile info [at] mnt.ee.

Lepinguga sõlmimise või muutmisega seotud küsimustega pöörduge tehnoosakonna ekspert Rait Parve poole telefonil 620 1343 või e-kirjaga aadressile rait.parve [at] mnt.ee.