ELi väikeseeria tüübikinnitus

ELi väikeseeria tüübikinnitus on loodud ainult väikeste mahtudega sõiduautode (M1 kategooria) ja kaubikute (N1 kategooria) tootjatele. Sarnaselt ELi kogusõiduki tüübikinnitusega võimaldab ELi väikeseeria tüübikinnitus müüa toodangut kõigis liimesriikides. Võrreldes ELi kogusõiduki tüübikinnitusega on tehnilisi (direktiiv 2007/46/EÜ lisa IV I osa 1 liites) ja administratiivseid nõudeid kohandatud väiksematele ettevõtetele. Väikeseeria tüübikinnituse puhul on aasta jooksul valmistatavate sõidukite arv piiratud.

Tüübiks loetakse sõidukite rühma, mille põhiolemuslikud tunnused on sarnased (direktiivi 2007/46/EÜ lisa II osas B). Mitmeastmelise tüübikinnituse puhul, kui sõiduk valmistatakse mitmes astmes, nagu näiteks ratastoolis reisijate veoks kohandatud sõiduk, vajab iga baassõiduki tüüp uuel valmistusastmel uut tüüpi.

Ühe aasta jooksul Euroopa Liidus registreeritavate, müüdavate või kasutusele võetavate ühte tüüpi kuuluvate sõidukite arv ei tohi ületada 1000 sõidukit.

Täpsema informatsiooni ELi väikeseeria tüübikinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.