Riiklik tüübikinnitus

Riiklik väikeseeria tüübikinnitus

Riiklik väikeseeria tüübikinnitus on loodud tagasihoidliku mahuga tootjatele, kes soovivad oma toodangut müüa ainult Eestis.

Selle alternatiivi eeliseks on ositi leebemad tehnilised nõuded, mis mõjutavad oluliselt tüübikinnituse protsessi maksumust. Samas on piiratud aasta jooksul registreeritavate, müüdavate või kasutusele võetavate ühte tüüpi kuuluvate sõidukite arv. Teise negatiivse poolena ei ole liikmesriigid kohustatud teiste liikmesriikide riikliku väikeseeria tüübikinnitust aktsepteerima. Võib esineda olukordi, kus riigiti on tehnilistesse nõuetesse tehtud erinevaid leevendusi ning seetõttu on sõiduki turustamisel teise liikmesriiki vaja teha täiendavaid katsetusi.

Ühe aasta jooksul Eestis registreeritavate, müüdavate või kasutusele võetavate ühte tüüpi kuuluvate sõidukite arv ei tohi ületada:

Kategooria M1 M2/M3 N1 N2/N3 O1/O2 O3/O4
Sõidukite arv 250 250 250 250 500 250

Täpsema informatsiooni riikliku väikeseeria tüübikinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.

 

Riiklik üksiksõiduki kinnitus

Riiklik üksiksõiduki kinnitus on analoogiline ELi üksiksõiduki kinnitusele. Võrreldes ELi üksiksõiduki kinnitusega on riikliku üksiksõiduki kinnituse nõuded leebemad. Võib esineda olukordi, kus riigiti on tehnilistesse nõuetesse tehtud erinevaid leevendusi ning seetõttu on sõiduki viimisel teise liikmesriiki vaja teha täiendavaid katsetusi.

Riikliku üksiksõiduki kinnituse sätteid võib kohaldada sõidukitele, millele on antud kogusõiduki või väikeseeria tüübikinnitus ja mida on muudetud enne nende esimest registreerimist või kasutuselevõtmist.

Riikliku üksiksõiduki kinnituse eest tuleb tasuda riigilõiv.

Täpsema informatsiooni riikliku üksiksõiduki kinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.