Riiklik üksiksõiduki kinnitus

Riiklik üksiksõiduki kinnitus on analoogiline ELi üksiksõiduki kinnitusele. Võrreldes ELi üksiksõiduki kinnitusega on riikliku üksiksõiduki kinnituse nõuded leebemad. Võib esineda olukordi, kus riigiti on tehnilistesse nõuetesse tehtud erinevaid leevendusi ning seetõttu on sõiduki viimisel teise liikmesriiki vaja teha täiendavaid katsetusi.

Riikliku üksiksõiduki kinnituse sätteid võib kohaldada sõidukitele, millele on antud kogusõiduki või väikeseeria tüübikinnitus ja mida on muudetud enne nende esimest registreerimist või kasutuselevõtmist.

Riikliku üksiksõiduki kinnituse eest tuleb tasuda riigilõiv.

Täpsema informatsiooni riikliku üksiksõiduki kinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.