Süsteemide ja komponentide tüübikinnitus

Kogusõiduki tüübikinnitus on sõltuvuses raamdirektiivis nimetatud erinevate süsteemide ja eraldi komponentide EL direktiivide ja määruste ning ÜRO EM eeskirjade kohasest tüübikinnitamisest. Et vastata kogusõiduki raamdirektiivi asjakohastele nõuetele, tuleb mitmed eraldiseisvad komponendid või eraldi seadmestikke, aga ka osised üleüldisest süsteemist eraldi tüübikinnitada.

Täiendamaks kogusõiduki tüübikinnituse nõudeid on kehtestatud mitmeid nõudeid järelturu toodetele samuti OEM osadele. Tuues mõned näited, hõlmavad sellised nõuded näiteks rehve, klaase, väljalaskesüsteeme ja piduriklotse.

Täpsema informatsiooni süsteemide ja komponentide tüübikinnituse kohta saab Maanteeameti tehnoosakonnast.