Tootja alghindamine

Ettevõtja, kes toodab kategooria M, N, O, T, C, R, S, L sõidukeid, komponente, süsteeme ja/või eraldi seadmestikke (Euroopa Liidu määruste/direktiivide 167/2013, 168/2013  ja 2018/858 järgi) ning soovib taotleda:

  • kogu sõiduki tüübikinnitust,
  • EL-i väikeseeria tüübikinnitust,
  • väikeseeria siseriiklikku tüübikinnitust,

peab eelnevalt läbima tootja alghindamise.  

Esmakordset tüübikinnitust ei saa taotleda, kui alghindamine ei ole läbitud.

Mis on alghindamine?

Alghindamine on ettevõttes rakendatud kvaliteedisüsteemi hindamine tagamaks sõidukite ja/või nende osade tootmise vastavust kinnitatud tüübile ja valdkondlikele nõuetele. Iga sõidukitüübi, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku jaoks läbitakse spetsiaalne hindamine, kus võetakse arvesse neile kohaldatavaid õigusakte.

Alghindamise eesmärk

Tootja alghindamise eesmärk on kontrollida, kas ettevõte on loonud, dokumenteerinud ja rakendanud vajalikud protseduurid tagamaks tõhusa tootmise kvaliteedikontrolli vastavalt väljastatud/heakskiidetud tüübile. Tootjal on kohustus tagada tüübikinnitatud toote samasugune kvaliteet kogu tootmisaja jooksul, mille tagab rakendatud  kvaliteedisüsteem.

Alghindamisel esitatud dokumentide põhjal toimub hiljem toodangujärelevalve, kus hinnatakse kvaliteedisüsteemi toimimist ja toodete vastavust väljastatud tüübikinnitusele.

Enne Maanteeametilt tootja alghindamise läbiviimise taotlemist tuleb veenduda järgmistes asjades:

  • Oled teadlik nii sõidukite tüübikinnituse ja ettevõtte toodangule laienevatest kui ka teistest ettevõtlusele laienevatest õigusaktidest ning tead kust neid leida.
  • Oled tutvunud alghindamise taotluse sisuga.
  • Ettevõtte kvaliteedisüsteem on dokumenteeritud, katab üldiseid ja valdkondlikke teemasid, tagatud on toote nõuetekohane tootmine ja vastavus tüübikinnitusele ning seadusandlusele. Juhul kui ettevõttel on kehtiv ISO 9001 standardile vastav sertifitseeritud kvaliteedisüsteemi, siis tuleb seda täiendada taotluses olevate valdkondlike teemadega.
  • Ettevõtte kvaliteedisüsteemis on kajastatud ja kirjeldatud tootja alghindamise taotluse veerus "Dokumendid" (lk 2) olevad teemad ning oled valmis neid Maanteeametile esitama. Teemade juures on kaldkirjaga märgitud, mida antud teema kirjeldus sisaldama peab.

Tootja alghindamise tellimine

Selleks, et tellida Maanteeametilt tootja alghindamist:

NB! Peale riigilõivu tasumist lepitakse kokku alghindamise läbiviimise kuupäev. Seejärel tutvub Maanteeamet tootja juures kohapeal hindamise läbimiseks vajalike dokumentide ja tootmisega.

Alghindamise protsessi etapid

Kõiki dokumente ja nende lõplikku vastavust hindab Maanteeamet tootja alghindamisel. Riigilõivu tasumine ei kindlusta alghindamise läbimist. Kui ettevõte alghindamist ei läbi, siis tasutud riigilõivu ei tagastata.