ARIS2 kasutamine

Käesolevalt lehelt leiab liiklusregistri infosüsteemi (ARIS2) tehnoülevaatustega seotud kasutusjuhendi.

Peab kahetsusega tunnistama, et mõningates toimingutes võib esineda funktsioneerimisprobleeme. Nende probleemide kiiremaks ja operatiivsemaks lahendamiseks, palume nendest teada anda Maanteeameti kontaktisikutele (töötavad tööpäevadel 8.00-16.45):

  • Helari Holm - 620 1239, helari.holm [at] mnt.ee (helari.holm [at] mnt.ee)

Kui ARIS2 kasutajajuhendis toodu kohta tekib küsimusi, siis palun need edastada samuti eel nimetatud kontaktisikutele.

Maanteeameti kontaktid (töötavad tööpäevadel 8.00-16.45), kes tegelevad sõidukite piirangute kontrolliga (NB! Helistada alltoodud järjekorras):

  • Carl Joosep Piirfeldt - 620 1274
  • Helari Holm - 620 1239
 

Meelespea ARIS2 kasutajale

 

ARIS2 on ülevaatuse andmete sisestamise vahend. ARIS2 kasutajatele on loodud personaalsed kasutajakontod. Oma kasutajanime ja salasõna edastamine kolmandatele isikutele on keelatud. Sõidukite ajaloo ja andmete vaatamiseks ei ole lubatud kasutada ARIS2 ülevaatuse sisestamise kuva. Sõiduki andmeid ja ajalugu on võimalik vaadata sõidukite taustakontrolli lehel.

Soovitav on perioodiliselt muuta oma salasõna. Turvaline salasõna koosneb tähtedest, numbritest ja sümbolitest. ARIS2 kasutades tuleb brauseris keelata salasõna automaatne meelespidamine. Soovitatav on kasutada infosüsteemi sisenemiseks ID kaarti.

Maanteeamet võib vastavalt Liiklusseaduse § 74 lg 8 atesteerimistunnistuse kehtivuse peatada, kui tunnistuse omaja on rikkunud tehnonõuetele vastavuse kontrolli reguleerivaid õigusakte (k.a. puudulikult või ebakorrektselt tehtud kanded ARIS2).