Üldised reeglid

Ülevaatuse vormistamiseks ja süsteemi tõrgeteta toimimiseks peavad veebilehitsejal olema lubatud pop-up aknad (hüpikaknad).

Rakenduses kasutatakse järgmisi nuppe:

Nuppu kasutatakse turvaliseks väljumiseks ARIS2-st.
Nuppu kasutatakse liikumiseks eelmisele lehele. Süsteemis ei tohi kasutada veebilehitseja 'tagasi nupp' või klaviatuuri klahv 'Backspace'. Sellisel juhul on oht kaotada sisestatud informatsioon.
Nuppu kasutatakse erinevate otsingute aktiveerimiseks. Sama funktsiooni täidab ARIS2 infosüsteemis ka klaviatuuri 'Enter klahv'.
Nuppu kasutatakse automaatsete kontrollide käivitamiseks enne kannete kinnitamist. Kontrollide eesmärk on vähendada kasutajate sisestusvigu.
Nuppu kasutatakse sisestatud andmete lõplikuks kinnitamiseks. Alles pärast 'Kinnita' nupule vajutamist salvestatakse andmed liiklusregistrisse.

Nuppu kasutatakse sisestatud ülevaatuse tühistamiseks (kustutamiseks). Nupp on ette nähtud kasutamiseks olukorras, kus nt ülevaatuse andmed on puudulikult sisestatud või ülevaatus kui haldusakt vajab mingil põhjusel (nt vaidemenetluse tulemusena) tühistamist. Nupule vajutades ilmub ekraanile kinnitust ja tühistamise põhjust küsiv lisaaken.

Nuppu kasutatakse ekraanikuva turvaliseks lukustamiseks juhtudel kui arvuti jääb ülevaataja järelevalveta.
Nuppu kasutatakse pärast ülevaatuse vormistamise lõppemist konkreetse sõiduki ülevaatuse kuvalt lahkumiseks. Kasutaja suunatakse ülevaatuse otsingu kuvale.
Nuppu kasutatakse ülevaatuse kontrollkaardi printimiseks peale kontrollkaardi kinnitamist.

Nuppu kasutatakse andmete sisestamise (ülevaatuse) katkestamiseks. Nupule vajutades ilmub ekraanile kinnitust ja katkestamise põhjust küsiv lisaaken. Katkesta nupu kasutamisel ei säilitata sisestatud andmeid, kuid info katkestamise kui sündmuse kohta on leitav järgneva ülevaatuse vormistamisel „eelmiste ülevaatuste“ alt.

 

Rakenduses kuvatakse järgmisi teateid:

 

ARIS2 süsteemis käib ühe osana sõiduki piirangute kontroll. Ülevaatust või muud registritoimingut tehes kontrollitakse üle, kas sõidukil esineb piiranguid, mis välistavad toimingu tegemise.

Mida teha, kui tuleb teade „Sõiduki suhtes võib esineda piiranguid“?

1) Helistada Maanteeametisse, kus kontrollitakse, kas piirang välistab ülevaatuse teostamise või mitte.
2) Kui ülevaatusel on sõiduk, mille piirangu olemasolu ülevaatuse teostamist ei välista, siis võimaldatakse Maanteeameti poolt toimingutega jätkata.
3) Kui peale kontrollimist selgub, et piirang välistab ülevaatuse teostamise, siis antakse Maanteeameti poolt juhised, kuidas edasi toimida.

Mõned tegevuskavad, kuidas võib käituda kui piiranguga sõiduk esitatakse ülevaatusele väljaspool Maanteeameti tööaega:

1) Sõiduki omanikku teavitatakse, et sõidukil võib olla piiranguid ja sõiduk tuleb esitada ülevaatusele tööpäevadel 8:00 kuni 16:45 (reedel kuni 15:30).
2) Sõiduki omanikku teavitatakse, et sõidukil võib olla piiranguid ja võetakse sõiduki omaniku kontaktid. Tööpäevadel 8:00 kuni 16:45 (reedel kuni 15:30) võtab ülevaatuspunkt ühendust Maanteeameti töötajatega ning edasine tegevus sõltub Maanteeameti lisaandmete kontrollist.

 

Eeldusel, et poolelioleva ülevaatuse käigus sisestatud läbisõit on õige, on põhjust arvata, et eelmise ülevaatuse käigus sisestatud läbisõit võib olla vale. Loomulikult peab arvestama asjaolu, kas sõiduki odomeeter on vahetatud või mitte – seda peaks kindlasti küsima sõiduki esitajalt. Palume edastada info ka Maanteeameti tehnoosakonnale.