Tegevusjuhendid

Siin avaldatud juhendid on vastu võetud Maanteeameti peadirektori 01.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/276, 20.07.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/0618 ja 27.05.2021 käskkirjaga nr 1.1-1/21/311 ning on halduslepingu mõistes Maanteeameti juhendid.

  Kehtiv alates Muudetud
Tehnoülevaatuse kontrollkaardi kehtetuks tunnistamine (771.22 KB, PDF) 27.05.2021  
Euro 6 VI sõiduki EOBD kontroll (465.92 KB, PDF) 06.04.2020  
Gaaskütusel töötava mootoriga sõiduki toitesüsteemi kontroll (999.02 KB, PDF) 17.07.2020 27.07.2020
Teekatsetusel pidurite kontrollimine aeglustusmõõturiga (1.12 MB, PDF) 17.07.2020  27.07.2020
Abitööline ja praktikant (809.09 KB, PDF) 30.03.2015  
Liiklusregistri infosüsteemi ARIS2 kasutamine (880.02 KB, PDF) 23.03.2015  
Liiklusregistri andmete kontroll ülevaatusel (769.92 KB, PDF) 01.04.2015 27.05.2021
Seadme auditi kehtivuse kontroll ülevaatusel (1016.47 KB, PDF) 08.12.2016  
Traktori, liikurmasina ja selle haagise kontrollimine väljaspool ülevaatuspunkti territooriumi (1.39 MB, PDF) 30.03.2015  
Juhi vaatevälja ja tuuleklaasi seisundi hindamine (1.69 MB, PDF) 02.10.2015 27.05.2021
Kaugtulelaternate arv, lülitamine ja paigaldus (782.3 KB, PDF) 16.10.2015  
Korruptsioonijuhend (801.29 KB, PDF) 26.11.2015  
Haakeseadmete kontroll ülevaatusel (2.04 MB, PDF) 01.01.2016  
Kere ja raami kahjustuste kontrollimine ülevaatusel (320.22 KB, PDF) 01.07.2019  

 

Kehtetud juhendid

  Kehtiv alates Kehtetu alates
Mõõtevõime ja mõõtetulemus (629.4 KB, PDF) 15.03.2015  01.07.2017