Vanasõiduk

Vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud.

Vanasõidukiks tunnustamine on vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine. Seda teevad vähemalt viie vanasõidukiklubi volitatud ja Maanteeameti tunnustatud kaks asjatundjat, kes väljastavad vanasõidukiks tunnustamise akti. 

Vanasõiduki tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta vanasõidukiks tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt Maanteeametile.

Akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud aktid.

Vanasõiduki registreerimistunnistus väljastatakse kehtivusega 12 aastat vanasõidukiks tunnustamise päevast arvates.

Maanteeameti ja Eesti Vanatehnika Klubide Liidu poolt tunnustatud vanasõiduki asjatundjad leiate Transpordiameti kodulehelt.