Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 40,2-40,5 asuva Kuusalu tankla juurdepääsude ümberehitamiseks

Transpordiamet algatab tee ehitusloa andmise riigitee 1 Tallinn–Narva km 40,2-40,5 asuva Kuusalu tankla juurdepääsude ümberehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.