Tee ehitusloa andmine riigitee 15156 Anna–Peetri– Huuksi km 15,58-15,81 teeületuskoha ja jalgtee ehitamiseks

Transpordiamet algatas ehitusloa andmise riigiteele 15156 Anna–Peetri–Huuksi km 15,58-15,81 teeületuskoha ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.