Tee ehitusloa andmine riigitee 21131 Masa‒Kaali km 2,35-3,2 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 16.08.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 21131 Masa‒Kaali km 2,2-3,2 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.