Tee ehitusloa andmine riigitee 5 Pärnu‒Rakvere‒ Sõmeru km 79,82-80,45 ja km 81,93-82,35 liiklusohtlike kohtade ümberehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigitee 5 Pärnu‒Rakvere‒Sõmeru km 79,82-80,45 ja km 81,93-82,35 lõigul riigitee ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.