Tee ehitusloa andmine riigitee 69 Võru–Kuigatsi– Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina–Sarapuu lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 29.04.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 69 Võru–Kuigatsi– Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina–Sarapuu lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.