Tee ehitusloa andmine riigitee 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 asuva Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.