Eesti–Läti koostööprojekt SMART E263/E77

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa E263 ja Riia–Pihkva maantee E77 on Euroopa transpordivõrgustiku TEN-T teed, mis ühendavad Eestit ja Lätit ning suunduvad Vene Föderatsiooni Pihkva suunas. Mõlema maantee alguses nii Tallinna kui ka Riia piirkonnas on 2+2 sõidurajaga teelõigud, mis on suure liiklusintensiivsusega. Need maanteed on olulised ühendusteed regioonide, suurte sadamate, logistikakeskuste ja pealinnade vahel.

Projektiga rajatav dünaamiline liiklusjuhtimine ja liiklejate teavitamine annab 2+2 teelõikudele vajaliku paindlikkuse võimaldamaks ilmastiku- ja liiklusoludele vastavaid kiiruspiiranguid ning lubab talvel heade sõiduoludega suuremaid piirkiirusi kuni 110 km/h, millega saavutatakse oluline sõiduaja kokkuhoid. Muutuvteabega liiklusmärkide abil tagatakse liiklejate teavitamine ohuolukordades ja liiklustakistuste ilmnedes. Muutuvteabega liiklusmärgid on kõigile liiklejatele hästi nähtavad ja aitavad teeomanikul suhelda liiklejatega kõige ohutumal viisil, andes just neile vajaliku teabe õigeaegselt ning õiges kohas.

Projektiga rajatav dünaamiline liiklusjuhtimine ja liiklejate teavitamine annab 2+2 teelõikudele vajaliku paindlikkuse võimaldamaks ilmastiku- ja liiklusoludele vastavaid kiiruspiiranguid ning lubab talvel heade sõiduoludega suuremaid piirkiirusi kuni 110 km/h, millega saavutatakse oluline sõiduaja kokkuhoid. Muutuvteabega liiklusmärkide abil tagatakse liiklejate teavitamine ohuolukordades ja liiklustakistuste ilmnedes. Muutuvteabega liiklusmärgid on kõigile liiklejatele hästi nähtavad ja aitavad teeomanikul suhelda liiklejatega kõige ohutumal viisil, andes just neile vajaliku teabe õigeaegselt ning õiges kohas.

Projekt SMART E263/E77 on piiriülene ühisprojekt, mille käigus rajavad Eesti ja Läti Maanteeamet tihedas koostöös tarku liikluskorralduslahendusi. Ametid loovad ka proaktiivse piiriülese liikluskorraldusplaani, et rahvusvaheline liiklus oleks maksimaalselt sujuv ka keerukates oludes.

E263 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteele Tallinna–Kose 36 km pikkusele 2+2 sõidurajaga lõigule rajatakse muutuvteabega VMS märkidega piirkiiruste lahendus ning Mäo–Luhamaa teelõigule paigaldatakse liiklejate operatiivset teavitamist võimaldavaid VMS infotablood ning uuendatakse tee monitooringuseadmeid.

E77 Riia–Pihkva maantee, alguses paiknevale 25 km pikkusele 2+2 sõidurajaga riigitee lõigule (E67 kuni A1) rajatakse samuti muutuvteabega VMS märkidega piirkiiruste lahendus ning kuni Eesti piirini paigaldatakse liiklejate teavitamist võimaldavaid muutuvteabega VMS hoiatusmärke.

Tarkade liikluskorralduslahenduste abil väheneb sõiduaeg kogu trassil 0,8%  ja 2+2 teelõikudel 5,6%, lisaks paraneb liiklusohutus kogu Tallinna–Tartu–Luhamaa–Riia transpordikoridoris.  

Programmi rakendusüksus: Kesk-Läänemere programm (Central Baltic)
Projekti pealkiri: "Smart corridor Tallinn-Tartu-Luhamaa-Riga E263/E77"
Projekti kestvus: 01.06.2020 - 30.11.2022
Peapartner: Maanteeamet
Partner: Läti Transpordiministeerium
Projekti kogueelarve: €2 597 242
Euroopa Liidu toetus (ERDF): €2 103 766

Projektijuht: Kristjan Duubas, e-post: kristjan.duubas [at] mnt.ee