Rahvusvahelised teed

Eesti teedevõrgu teede hulka kuuluvad E-teed ja TEN-T teed.  E-tee on ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu nimetatud maantee ehk Euroopa teedevõrgu maantee.  TEN-T tee on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1315/2013 nimetatud Eesti territooriumil asuv tee ehk üleeuroopalise teedevõrgu tee.

Riigiteedest on E-teid kokku 953 km ja TEN-T teid kokku 1294 km.

Rahvusvahelised põhimaanteed:

  • Tee nr 1 Tallinn–Narva (E20)
  • Tee nr 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa (E263)
  • Tee nr 3 Jõhvi–Tartu–Valga (E264)
  • Tee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla (E67)
  • Tee nr 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru
  • Tee nr 7 Riia–Pihkva (E77)
  • Tee nr 8 Tallinn–Paldiski
  • Tee nr 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla
  • Tee nr 10 Risti–Virtsu
  • Tee nr 11 Tallinna ringtee (E265)


Tee saab korraga olla nii E-tee kui ka TEN-T tee.