Rahvusvahelised teed

Eesti teedevõrgu teede hulka kuuluvad E-teed ja TEN-T teed.  E-tee on ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu nimetatud maantee ehk Euroopa teedevõrgu maantee.  TEN-T tee on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1315/2013 nimetatud Eesti territooriumil asuv tee ehk üleeuroopalise teedevõrgu tee.

Riigiteedest on E-teid kokku 953 km ja TEN-T teid kokku 1294 km.

Rahvusvahelised riigiteed:

 • Tee nr 1 Tallinn–Narva (E20)
 • Tee nr 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa (E263)
 • Tee nr 3 Jõhvi–Tartu–Valga (E264)
 • Tee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla (E67)
 • Tee nr 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru
 • Tee nr 7 Riia–Pihkva (E77)
 • Tee nr 8 Tallinn–Paldiski (E265*)
 • Tee nr 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla
 • Tee nr 10 Risti–Virtsu
 • Tee nr 11 Tallinna ringtee (E265)
 • Tee nr 11174 Paldiski-Padise (E265**)

 • Tee nr 11180 Paldiski lõunasadama tee (E265)


Tee saab korraga olla nii E-tee kui ka TEN-T tee.

 

*E265 lõik ainult kilomeetritel 25,125 – 45,686
**E265 lõik ja TEN-T võrgustiku lõik ainult kilomeetritel 0,000 – 1,021