Riigiteede katted

Riigiteid katavad erinevad materjalid ning seetõttu on võimalik riigiteid eristada ka riigiteede katteliikide järgi. 

Asfalt- ja tsementbetoon 4 687 km
Mustkate 3 610 km
Tuhkbetoon ja stabiliseeritud kate 955 km
Pinnatud kruus 2 465 km
Kivikate 1 km
Kruusa- ja pinnasteed 4 876 km
Kokku 16 594 km

 

 
 Katete keskmised vanused