Riigiteede katted

Riigiteid katavad erinevad materjalid ning seetõttu on võimalik riigiteid eristada ka riigiteede katteliikide järgi. 

Asfalt- ja tsementbetoon 4 800 km
Mustkate 3 559 km
Tuhkbetoon ja stabiliseeritud kate 975 km
Pinnatud kruus 2 545 km
Kivikate 1 km
Kruusa- ja pinnasteed 4 725 km
Kokku 16 605 km

 

 
 Katete keskmised vanused