Aruvalla-Kose teelõigu ulukirajatiste ja Kolu ökodukti seire

Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Aruvalla-Kose lõigu ehitus valmis 2013. aasta hilissügisel. Vaegtööna jäi 2014. aasta kevad-suvesse antud teelõigule rajatud Eesti esimese ökodukti haljastamine, kuna istutustööde teostamist oktoobris-novembris ei peetud optimaalseks. Järgnenud kevadel sai rajatis taimestatud erinevate kodumaiste puu ja põõsaliikidega. Ja kuigi esimesed metsloomad leidsid tee üle ökodukti juba ehitustegevuse lõppedes, alustasime ulukiseirega 2015. aasta jaanuarist. Seiret teelõigu ulukirajatistel teostab lepingu alusel MTÜ Eesti Loodusuurijate Selts.

Seiret ökoduktil teostakse kohtvaatluse meetodil iganädalaselt (jäljeloendus) ning kahe ulukiseirekaameraga ööpäevaringselt. Kaamerad on ulukeid mittehäiriva musta infrapuna valgusega, mille välk jääb silmale nähtamatuks.

Nüüdseks kaheaastane ökoduktirajatis on ulukite poolt aktiivses kasutuses. Erinevatest loomaliikidest fotojäädvustusi saabub igapäevaselt ning liikide arv on lai, alates väiksetest selgroogsetest kuni suur-sõraliste ja -kiskjateni välja. Sageli ületavad ökodukti ka kohalikud kassid ja koerad, mis küll pole hea näitaja, kuid õnneks pole see siiani nähtavalt häirinud kastutatavust metsloomade poolt.

Kolu ökodukt Kolu rohekoridoris üle Tallinna-Tartu maanteeKolu ökodukt Kolu rohekoridoris üle Tallinna-Tartu maantee

Kõige arvukam ökodukti ületaja ongi kodukass. Kuue esimese seirekuu jooksul registreeriti 225 ületust. Ligilähedaselt kodukassile kasutab ökodukti oma liikumisteena ka rebane - 190 registreeringut. Kolmanda koha hõlmab metskits 55 ületusega. Sagedasemad liigid on veel kährikkoer, halljänes, pisinärilised ja koer. Kõige erilisemaks fikseeritud liigiks võib pidada aga hunti, kes esimese kuue seirekuu jooksul ületas ökodukti 1 korra, kuid on käesoleval sügisel seda veel korduvalt teinud. Kahjuks pole siiani kaamerate ette jäänud ühtegi põtra. Siiski võib veel loota, et ka põdrad rajatise omaks võtavad, sest konservatiivsete loomadena ei võta nad uusrajatisi kiirelt omaks. See võib võtta viis ja enamgi aastat.

Käesolev seireleping kestab 2016. aasta lõpuni ning kindlasti kajastame seire tulemusi ja aruandeid siin ka edaspidi.

Värvikamaid pilte ökoduktikaameratest:

29.03.2015 rebane
29.03.2015 rebane


09.06.2015 rebane saagiga


23.10.2015 hundid


23.10.2015 metskitsed


04.06.2015 metskitsesokk

07.06.2015 kährikkoer
07.06.2015 kährikkoer


15.06.2015 jänes


24.06.2015 nugis

28.09.2015 metssead
28.09.2015 metssead


02.07.2015 kodukass