Kose-Võõbu katselõik

Maanteeameti poolt Võõbu külla rajatud katseprojektiga leiti parim tehniline lahendus turbaväljade ületamiseks Tallinna–Tartu 2+2 maantee lõigul Kosest Mäoni. Uuringu tulemustel tehtav projekt tagab maantee muldkehale rohkem kui 80-aastase stabiilsuse ja hoiab hilisemad järelvajumite riskid minimaalsed.

Kose–Võõbu teelõik on rajatud väga suures ulatuses läbi soode ja rabade, mis kohati üle 5 m sügavad. Võõbu katselõik koosnes kuuest sektsioonist, millest igaüks oli 30 m pikk. 

Loe lisaks: