Mõõtemetoodika

Kaamera fikseerib kõikide mööduvate sõidukite kiiruse. Kui mõni sõidukitest ületab lubatud sõidukiirust, jäädvustab kaamera sellest sõidukist ja sõiduki juhist foto. Salvestatud andmed (sh foto) edastatakse politsei menetluskeskusesse, kus fotole jäänud sõiduki numbrimärgi alusel tuvastatakse mootorsõiduki kasutamise ees vastutav inimene.

Mõõtesüsteemi mõõteprintsiip põhineb valgusimpulsside mõõteobjektini ja tagasi levimise aja erinevuse mõõtmisel ning selle alusel kiiruse arvutamises, edasisel arvutatud kiiruse võrdlemises etteantud pildikäivituse piirväärtusega ja selle ületamisel pildidokumentatsiooni koostamises.

Kiiruse mõõtesüsteem baseerub kujutise digitaalsele kujule teisendaval LIDAR-il, mis saadab mõõtekiire kimbus välja lühikesi valgusimpulsse.
Mõõtekiir kombib mõõtmise ajal sõidutee piirkonda ja mõõtesüsteem valib fotografeerimiseks automaatselt sobiva kauguse antud piirkonnas.

Mõõteobjektilt peegeldunud mõõtekiir võetakse vastu ja seda töötleb LIDAR-i vastuvõtja. Mõõtesüsteemi ja kombitava objekti vahelise vahemaa väärtuse arvutab süsteem automaatselt valgusimpulsside mõõteobjektini ja tagasi levimise aja mõõtmisel saadud mõõdiste kaudu. Vahemaa mõõtmisel saadud mõõdiste ajalise hinnangu põhjal arvutab süsteem sõiduki kiiruse.

Kiiruse mõõtmisel esineb mõõtemääramatus, mis on tingitud:

  • Mõõtesüsteemi enda ebatäiuslikkusest.
  • Mõõtemeetodi ebatäiuslikkusest (st et ei toimu otsest kiiruse mõõtmist, vaid sõiduki kiirust mõõdetakse kaudselt vahemaa ja nurga muutuse ning aja mõõtmise kaudu).
  • Mõõtmise ajal mõõtekohas eksisteerivatest keskkonnatingimustest.
  • Mõõteobjektist (sõidukist). 


Mõõtemääramatusega arvestatakse sõidukite kiiruste mõõtmisel, tegemist on n-ö lubatud hälbega.

Kiiruskaamera on võimeline mõõtma kuni kolmel kõrvuti asetseval sõidurajal liikuvate sõidukite kiirusi, kuid pilt tehakse alati kiiruseületajast. Kui kiiruseületajaid on mitu, tehakse pilt igast kiiruseületajast eraldi. Fotol tuvastatakse selgelt kiirust ületav sõiduk ükskõik millisel sõidurajal ta sõidab. Samas füüsikaseaduste vastu ei saa. Kui kiirust ületav sõiduk on pildistamise hetkel näiteks täielikult bussi varjus, siis kaamera läbi bussi ei „vaata“.

Kaamera jäädvustab fotosid ka öösel. Sõiduki number on tuvastatav ka öösel, kiiruskaamerate fototehnilised lahendused arvestavad antud valgustingimustega. Välklampi kasutatakse nii päeval kui ka öösel. Kasutatav välklamp on varustatud punase filtriga, et oleks välistatud juhi pimestamise oht. Punane välk on pildistamise ajal nähtav ja juht saab alati teada, kui kaamera tema kiiruseületamise fikseerib.