Laboriteenuste IT süsteem

Alates 2015. aasta septembrist toimub Maanteeameti läbiviidavate ehitusobjektide katsetulemuste haldamine läbi veebikeskkonna. 

Uue veebikeskkonna kaudu saavad Maanteeameti projektijuhid, järelevalvespetsialistid ja objektidel omanikujärelevalvet teostavad insenerid tellida raamlepingute kohaseid laborikatseid ning hankida keskkonnast teavet katsete järjekordade ja tulemuste kohta.