Liikluskorraldus

Maanteeamet töötab välja liikluskorralduse nõudeid, soovitusi ja õigusakte. Lisaks kuuluvad ameti ülesannete hulka liikluskorralduse nõuete täitmise kontrollimine riigiteedel ning ettekirjutuste tegemine avastatud rikkumiste puhul, automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi haldamine ja andmekogu pidamine ning riigiteede kasutamise korraldamine ohutuks teeliikluseks ja liiklusväliseks tegevuseks. 

Samuti väljastatakse lube ja nõusolekuid liikluskorraldusvahendite ja liiklusväliste teabevahendite paigaldamiseks riigiteedele, suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste veoks, sõitmiseks koormuspiiranguga teedel.

Lisaks annab Maanteeamet välja ja tunnistab kehtetuks reguleerija koolitaja kirjaliku tunnustuse.

fotol liikluskorraldus ehitustööde ajal