Kiiruskaamerad

Kiiruskaamerate kasutuselevõtt on Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti ühine projekt, mida rakendatakse Eesti rahvusliku liiklusohutuse programmi raames.

Kiiruskaamerate paigaldamise eesmärk on liikluse rahustamine ja seeläbi õnnetuste arvu vähendamine. Kaamerad ohjeldavad kihutajaid ja aitavad viia kiirused ohtlikel teelõikudel lubatu piiridesse. Liiklus muutub seeläbi turvalisemaks ja liiklusõnnetuste arv väheneb. Kaameratel on ennetav ja distsiplineeriv mõju. Sõidukijuht teab, et antud teelõigule on paigaldatud kiiruskaamerad, ja kiiruseületamine ei jää märkamatuks.

Teiste riikide kogemused näitavad, et kiiruskaamerad aitavad vähendada inimkannatanutega liiklusõnnetuste arvu hinnanguliselt 20%. Suured kiirused põhjustavad Euroopas hinnanguliselt ca 20% liiklussurmadest ehk kokku hukub selle tulemusel umbes 8500 inimest aastas.

 

Kiiruskaamera kabiin

 

Automaatse kiirusjärelevalve plussid

Automaatsel kiirusjärelevalvel on mitmeid eeliseid võrreldes traditsioonilise järelevalvega. 

  • Tõhusus – kiiruse ületajate avastamise tõenäosus on väga suur.
  • Kiirus – trahviotsus koos vaidlustusvormiga saadetakse sõiduki vastutavale kasutajale koheselt pärast tuvastamist.
  • Ökonoomsus – tööprotsessid on maksimaalselt automatiseeritud ja menetlusega tegelevate inimeste arv on minimaalne. Kiiruseületamiste tavapärase menetlemise arvelt võidetud aega ja tööjõudu saab rakendada teiste liiklusrikkumiste avastamisel ja ennetamisel.
  • Usaldusväärsus – kiiruseületajast jäädvustatakse alati foto, eksimuse risk on minimaalne.
  • Võrdne kohtlemine – kõik juhtumid fikseeritakse. Igale ülekilomeetrile vastab alati ja kõigi jaoks üks seadusega kehtestatud muutumatu summa (1 km/h = 3 eurot).