Mobiilsed kiiruskaamerad

Mobiilne kiiruskaamera on kiirusmõõtesüsteem, mis paigaldatakse statiivile või seisvasse sõidukisse. Maanteeamet alustas 2016. aasta veebruaris mobiilse kiiruskaamera testimist. 

Mobiilsete kiiruskaamerate rakendamist liiklusohutuse parandamiseks on kaalutud alates automaatse järelevalve kasutuselevõtust. Testperiood näitab, kas ja kuidas on riigil otstarbekas mobiilse automaatse kiirusemõõtesüsteemi teenusesse investeerida.

Täpsemalt on pilootprojekti eesmärk välja selgitada, kuidas mobiilsed kiiruskaamerad ja nende haldamine Eesti tingimustes toimuda võiks. Selleks katsetakse erinevaid paigaldusvõimalusi ja -kohti, hinnatakse kaamera töökindlust eri ilmaolude ja valgustingimuste juures, eri tüüpi teedel ja liikluskeskkondades. Testimine toimub nii asulasisestel kui ka–välistel teedel, õuealadest kuni neljarajaliste maanteedeni.

Mobiilne kiiruskaamera fikseerib kiiruseületamise ja punane välgusähvatus annab teada kiirust ületanud sõidukist salvestise tegemisest. Antud juhtumite kohta menetlust ei alustata ja trahviteateid ei väljastata. Kõik testperioodil tehtud salvestised kustutatakse.

 

Mobiilne kiiruskaamera Pirita teel