Liiklusjuhtimiskeskus

Liiklusjuhtimiskeskus (LJK) alustas tegevust 1. novembril 2017. Liiklusjuhtimiskeskuse loomise eesmärk on anda liiklejatele operatiivset infot ja korraldusi, mis suurendavad liiklejate ohutust või vähendavad liiklemise ajakulu.

Liiklusjuhtimiskeskuse ülesanded:

  • Liikluspiirangute info kogumine, nende avalikustamine Tark Tee portaalis ning olulisemate liikluspiirangute kohta info edastamine meediasse.
  • Talviste sõiduolude info kogumine hooldajatelt ning selle edastamine meediasse.
  • Jääteede avamise ja sulgemise info vahendamine.
  • Eriveoste ja massipiirangute lubade väljastamine.
  • Muutuva teabega märkide, liiklust jälgivate videokaamerate ning muude liikluskorraldusvahendite operatiivne juhtimine.
  • Teekasutustasude süsteemi haldamine ja edasiarendamine ning tagasimakseotsuste tegemine. Teekasutustasud rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Liiklusjuhtimiskeskuse e-posti aadress tmc [at] mnt.ee.

Maanteeinfokeskus lõpetab oma töö endisel kujul ning teeinfo telefoni 1510 teenust hakkab pakkuma Häirekeskus. Häirekeskus hakkab vahendama liiklejatelt tulenevat infot ning korraldab ka operatiivse info (nt liiklusõnnetused) edastamist avalikkusele. Liiklejatele ei too infotelefoni teenusepakkuja vahetus kaasa mingisuguseid muudatusi.