KKK muutuva teabega liiklusmärkide kohta

Mis on muutuva teabega liiklusmärgid?

Muutuva teabega ehk elektrooniline liiklusmärk on samasugune liiklusmärk nagu traditsiooniline liiklusmärk. Vahe on selles, et tavaline liiklusmärk on valmistatud plekist ning kaetud valguspeegeldava kilega, ent muutuva teabega märgid on reeglina valguskiirgavad põhinedes LED-tehnoloogial. Vastupidiselt tavalistele liiklusmärkidele on muutuva teabega märgi kujutis valge ning taust must, mis tagab valgust kiirgavate liiklusmärkide parema loetavuse.

Kas muutuva teabega liiklusmärgid on liiklejale samamoodi kohustuslikud nagu tavalised liiklusmärgid?

Jah, alates 1.03.2018 kehtib täiendatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele", mis kehtestab, et muutuva teabega liiklusmärgid on samamoodi kohustuslikud nagu traditsioonilised liiklusmärgid.

Miks on vaja muutuva teabega liiklusmärke?

Muutuva teabega märke on vaja eelkõige selleks, et kiiremini reageerida muutunud ilmaoludele, liiklusummikutele, õnnetustele jne. Nende kaudu saab praegu kõige kiiremini edasta operatiivset infot teel liiklejatele, et aidata sõidukijuhtidel teha otsuseid.

Samuti tõstavad muutuva teabega liiklusmärgid ohutust. Näiteks saab kiiruseid sügisel ja talvel musta jää korral kiirelt alandada. Kui aga teeolud on head, saab kiiruseid ka suurendada.

Millised on muutuva teabega liiklusmärgid?

Meie teedel on kaht tüüpi elektroonilisi liiklusmärke. Ühed on suured infotablood, millel on võimalik kuvada nii liiklusmärke kui tekstilist teavet. Infotabloode kaudu hakatakse liiklejaid teavitama liiklustakistustest, teetöödest, ajutistest ümbersõitudest ning sõiduajast. Lisaks hoiatatakse talvisel ajal ootamatu libeduse tekke eest ning kuvatakse teeilmajaamade õhu- ja teetemperatuuri näite. Selliseid tabloosid on Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel seitse.

Fotol on nfotabloo, millel on võimalik kuvada nii liiklusmärke kui tekstilist teavet

Lisaks on Tallinna–Pärnu maanteele paigaldatud 28 muutuvat kiirusemärki, millest 12-l on kiirusmärgi kohal võimalik näidata ka muutuvat hoiatusmärki. Muutuvate kiirusmärkidega saab kehtestada lubatud suurima kiiruse sõltuvalt tegelikest tee-, ilma- ja liiklusoludest ning muutuva hoiatusmärgiga saab täiendavalt hoiatada liiklejaid ohtude eest ning põhjendada tavapärasest madalamat kiirusepiirangut.

Liiklusmärkide kujutised, mida saab kuvada muutuva teabega liiklusmärkidel.

Kuidas juhitakse märke? Kust tuleb info, mida edastatakse liiklejatele?

Märke haldab Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus. Spetsiaalse tarkvara abil hakatakse koguma infot teele paigaldatud seireseadmetelt nagu teeilmajaamad, kaamerad, liiklusloendusseadmed jne. Andmeid kogutakse tee- ja õhutemperatuuri, niiskuse, tuulekiiruse, nähtavuse, sademete liigi, teekatte seisundi, liiklussageduse, liikluskiiruse ja teiste parameetrite kohta. Seireseadmetelt edastatud andmete alusel koostatakse märkide juhtimisreeglid, mis sisestatakse juhtimistarkvarasse. Määratud tingimuste täitumisel, näiteks olulise ilmamuutuse korral, muudetakse suurimat lubatud kiirust ja/või hoiatatakse liiklejaid muutuva teabega märkide kaudu.

Märgid ise esialgu automaatselt liiklejatele kuvatavat infot ei muuda. Erandiks on Rahula tagasipööre, kuhu on rajatud tagasipööret sooritava sõiduki hoiatussüsteem. Kui sõiduk tuleb Tallinna poolt ja läheb vasakpoolsele rajale tagasipööret tegema, tuvastatakse sõiduk andurite abil ja Pärnu poolt vastassuunas tulijatel vähendatakse kiirust.

Kus need asuvad?

Muutuva teabega liiklusmärgid asuvad praegu ainult Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel. 

Kaardil on kujutatud muutuva teabega liiklusmärkida planeeritavaid asukohti Eestis ja Lätis.

Kuidas rahastatakse elektrooniliste liiklusmärkide paigaldamist?

Muutuva teabega liiklusmärgid paigaldatakse Tallinna–Pärnu–Ikla maanteele rahvusvahelise projekti SMART E67 raames. Tallinna–Pärnu–Ikla maantee on osa üleeuroopalisest TEN-T teede magistraalvõrgustikust, mille liikluskorralduse kaasajastamisse Euroopa Liit panustab, rahastades projekti 85% ulatuses.