Liikluskorralduse load

Maanteeameti liikluskorralduse osakond väljastab järgmisi lubasid:

  • liiklusvälise teabevahendi (reklaami) paigaldamine;
  • suunava liiklusmärgi paigaldamine;
  • riigiteel toimuva spordivõistluse või muu rahvaürituse korraldamine;
  • koormuspiiranguga seotud sõiduluba;
  • suuremõõtmelise ja raskekaalulise eriveo eriluba riigimaanteedel.

Siit leiab liikluskorraldusega seotud lubade taotlemise blanketid. 

Maanteeamet väljastab suur- ja raskeveose lube ainult riigimaanteedele. Linnatänavatel, valla- ning erateedel pöörduge loa saamiseks linna- või vallavalitsuse või eratee omaniku poole (vajadusel nende volitatud isikute poole). 

Eriloa taotluse saab esitada Maanteeameti e-teeninduses. Koormuspiirangu taotluse palume saata aadressile veoluba@mnt.ee.

Koormuspiirangu ja erivedude küsimustega võtke ühendust tel 620 1200.

Maanteeameti liikluskorraldajad

 

Harjumaa Valdo Jänes
tel 630 4892, 511 7377 
Hiiumaa Marika Koppel
tel 462 2763, 527 2923 
Ida- ja Lääne-Virumaa  Andrei Makarov
e-post
Jõgeva- ja Tartumaa Raul Tammela
tel 525 6117
Järva- ja Raplamaa Andrus Guutmann
tel 5624 3014 
Lääne- ja Pärnumaa Jaak Saard
tel 446 4606, 510 0853 
Saaremaa Aivo Tasane  
tel 452 0407, 507 3928 
Valga- ja Viljandimaa Alard Tallo
tel 435 5636, 504 9304
Võru- ja Põlvamaa  Raul Goos
tel 782 731, 5343 5935