Liikluskorralduse load

Maanteeameti liikluskorralduse osakond väljastab järgmisi lubasid:

  • liiklusvälise teabevahendi (reklaami) paigaldamine;
  • suunava liiklusmärgi paigaldamine;
  • riigiteel toimuva spordivõistluse või muu rahvaürituse korraldamine;
  • koormuspiiranguga seotud sõiduluba;
  • suuremõõtmelise ja raskekaalulise eriveo eriluba riigimaanteedel.

Siit leiab liikluskorraldusega seotud lubade taotlemise blanketid. 

Maanteeamet väljastab suur- ja raskeveose lube ainult riigimaanteedele. Linnatänavatel, valla- ning erateedel pöörduge loa saamiseks linna- või vallavalitsuse või eratee omaniku poole (vajadusel nende volitatud isikute poole). 

Eriloa taotluse saab esitada Maanteeameti e-teeninduses. Koormuspiirangu taotluse palume saata aadressile veoluba@mnt.ee.

Maanteeameti liikluskorraldajad

 

Koormuspiirangu ja erivedude küsimustega võtke ühendust: Mait Klein tel 6119325, 53055180

Harjumaa Kristjan Moisto
tel 524 6736 
Ida-Virumaa  Andrei Makarov
e-post
Jõgevamaa ja Lääne-Virumaa Arnold Narits
tel 776 2063, 520 8413 
Järvamaa Andrus Guutmann
tel 5624 3014 
Läänemaa ja Raplamaa Valdo Jänes
tel 630 4892, 511 7377 
Põlvamaa ja Valgamaa Mati Võrklaev
tel 799 8455, 516 5860 
Pärnumaa Jaak Saard
tel 446 4606, 510 0853 
Saaremaa Aivo Tasane  
tel 452 0407, 507 3928 
Tartumaa Andrus Prükk
tel 740 8115, 506 7186 
Viljandimaa Alard Tallo
tel 435 5636, 504 9304 
Võrumaa Raul Goos
tel 782 731, 5343 5935
Hiiumaa Marika Koppel
tel 462 2763, 527 2923