Reguleerija koolitaja tunnustamine

Vastavalt Liiklusseaduse § 9 lõikele 9 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 56 26.06.2011 "Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord" kehtestatud nõuetele, peab koolitaja Maanteeametile tunnustamiseks esitama:

  • taotluse (vabas vormis);
  • nõuetele vastava õppekava;
  • andmed reguleerijakoolituse lektorite kvalifikatsiooni kohta;
  • lektorite kirjaliku nõusoleku asuda tööle;
  • muud tõendid koolitaja vastavuse kohta majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 56 26.06.2011 „Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord“ kehtestatud nõuetele.

Maanteeamet teeb tunnustuse andmise või selle andmise keeldumise otsuse taotlejale teatavaks 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Lisainfo ja taotluste esitamine aadressil maantee [at] mnt.ee.

Maanteeameti poolt tunnustatud reguleerija koolitajad 

 

Koolitaja nimi Registrikood Tunnustamise kuupäev ja käskkirja nr Koolituse liigid
      Pädevuskoolitus Täienduskoolitus
      I II III IV III IV
Safety & Security OÜ 14887410 20.10.2020 nr 21 9/20/430 2     jah   jah  
Viimsi Liikluskeskus OÜ 14305430 07.04.2020 nr 1-2/20/304 jah jah jah   jah  
Ühisteenused AS 11052490 07.04.2020 nr 1-2/20/303   jah jah   jah  
Autosõit OÜ 10835817 29.08.2011 nr 359 jah jah jah jah jah jah
Roadservice OÜ 11208927 01.09.2011 nr 364 jah jah jah jah jah jah
LRK Autokoolitus OÜ 11439644 12.09.2011 nr 372 jah ei ei ei ei ei
Tallinna Ülikool Haapsalu kolledž 74000122 26.09.2011 nr 390 jah ei ei ei ei ei
Sõiduõppe OÜ 12012876 28.10.2011 nr 433 jah jah jah jah jah jah
Tugev Partner OÜ 11661940 28.10.2011 nr 432 jah jah jah jah jah jah
RaiToi Koolitused OÜ 12179524 23.01.2012 nr 0024 jah jah jah ei jah ei
AS G4S Eesti 10022095 28.11.2011 nr 472 jah jah jah ei jah ei
Kesk-Eesti Õppesõiduväljak MTÜ 80222528 28.11.2011 nr 471 jah jah jah jah jah jah
Autokool Viva Liiklus OÜ 11756712 05.01.2012 nr 7 jah ei ei ei ei ei
Estroad OÜ 11573348 07.03.2012 nr 91 jah jah jah jah jah jah
Järvamaa Kutsehariduskeskus 70008546 20.03.2012 nr 107 jah jah jah ei ei ei
Meeskond Security OÜ 11506174 02.05.2012 nr 172 ei ei jah ei ei ei
General Security Service OÜ 10327914 02.05.2012 nr 171 ei ei jah ei jah ei
Aide AS 10185041 09.05.2012 nr 187 jah jah jah jah jah jah
Järva Teed AS 10887843 12.06.2012 nr 245 ei ei jah ei ei ei
Gepri OÜ 12398901 13.03.2014 nr 0100 jah ei ei ei ei ei
AS TREV-2 Grupp 11402434 22.04.2014 nr 0130 ei ei jah ei ei ei
Õnneleid Liikluskool OÜ 12732139 15.01.2015 nr 0013 jah jah jah ei jah ei
Ametikoolitus OÜ 12161151 06.03.2015 nr 0057 jah jah jah jah jah jah
VPK Koolitus OÜ 11827932 23.12.2015 nr 0312 ei ei jah ei jah ei
OÜ Vasara Autokool 10241957 29.12.2016 nr 0277 jah jah jah jah jah jah
K Security OÜ 12878794 24.03.2017 nr 0081     jah   jah  
Maranel OÜ 14026316 25.03.2017 nr 0082 jah          
Täiendus OÜ 14008867 14.03.2018 nr 1-2/18/080 jah          
Liiklusõpe OÜ 14371674 04.01.2019  nr 1-2/19/008 jah jah jah ei jah ei
MTÜ Turvaline Eesti 80389041 20.05.2020 nr 21-7/20/171-2 jah jah jah   jah  
Ecodrive Eesti OÜ 12860386 04.01.2019  nr 1-2/19/007 jah jah jah ei jah ei