2016. aastal ohustatavad kohad

Käesoleval aastal plaanitakse korda teha ligi 90 liiklusohtlikku kohta üle Eesti maksumuses 9,55 miljonit eurot. Seda on 25 kohta ja 2 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal.

Esmakordselt on kohtade valikul võetud arvesse ka maakondlike liikluskomisjonide ettepanekuid. Maakondlikele liikluskomisjonidele eraldatakse liiklusohutuse kontrollimise eelarvest 20% ja iga maakond saab talle eraldatud summa piires ettepanekuid esitada. 2016. aasta nimekirjas on 28 objekti, mille on esitanud maakondlikud liikluskomisjonid.

2016. aastal ümberehitatavad liiklusohtlikud kohad