2019. aastal ohutustatavad kohad

Käesoleval aastal plaanitakse korda teha 76 liiklusohtlikku kohta üle Eesti maksumuses 7,5 miljonit eurot. 

Kohtade valikul on võetud arvesse ka maakondlike liikluskomisjonide ettepanekuid. Maakondlikele liikluskomisjonidele eraldatakse liiklusohutuse kontrollimise eelarvest 20% ja iga maakond saab talle eraldatud summa piires ettepanekuid esitada. 2019. aasta nimekirjas on 21 objekti, mille on esitanud maakondlikud liikluskomisjonid.