2020. aastal ohutustatavad kohad

Käesoleval aastal plaanitakse korda teha 46 liiklusohtlikku kohta üle Eesti maksumuses 6 miljonit eurot. 

Kohtade valikul on võetud arvesse ka maakondlike liikluskomisjonide ettepanekuid. Maakondlikele liikluskomisjonidele eraldatakse liiklusohutuse kontrollimise eelarvest 20% ja iga maakond saab talle eraldatud summa piires ettepanekuid esitada. 2020. aasta nimekirjas on 20 objekti, mille on esitanud maakondlikud liikluskomisjonid.