Uuringud ja analüüsid

Tallinna liikuvuskava raames valmivad uuringud ja analüüsid

 

  • Juuni 2017 - jaanuar 2018 Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike liikumisviiside uuring. Küsitlusuuringu viib läbi AS Kantar Emor  – 20.9-1.11.2017. Uuringu tulemused avaldatakse jaanuari lõpus 2018. Uuringu tellija: Maanteeamet  
    Vt ka: https://www.mnt.ee/et/uudised/algab-harjumaa-kohila-ja-rapla-elanike-liikumisviiside-uuring
  • Juuni 2017 - detsember 2017 Tallinna ühistranspordi liinivõrgu uuringu ja Tallinnaga seotud liikumiste lähte-ja sihtkohad. Uuringu hankija: Tallinna Transpordiamet
  • Oktoober 2017 - detsember 2017 Tallinnaga seotud liikumiste analüüs mobiilpositsioneerimise meetodiga. Uuringu tellija: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
  • Detsember 2017 -juuni 2018 Tallinnaga seotud kaubavedude ja linnalogistika analüüs.  Uuringu tellija: Tallinna Transpordiamet.  23.10.2017 Kaubavedude eeluuringu tutvustus  ja fookusteemade sõelumine liikuvuskava kaubaveo teemarühma ja projekti FREIGHT TAILS seminari raames.
  • Veebruar 2018 - september 2018 Tallinna piirkonna liikuvusuuring ja stsenaariumid.
  • Märts 2018-september 2018 Tallinna piirkonna liikuvuse stsenaariumite mõjude hindamine.