Uuringud ja analüüsid

Tallinna liikuvuskava raames valmivad uuringud ja analüüsid

 

 • Ühistranspordi planeerimise ja korraldamise head praktikad Euroopas

 • Eesti ühistranspordivaldkonna arenguperspektiivid. Valdkonna asjatundjate intervjuude kokkuvõte

 • Tallinna ja Tallinnaga seotud liikumiste lähte- ja sihtkohtade korrespondentsmaatriks (ODM) mobiilpositsioneerimise andmetel
  Uuring (7.39 MB, PDF)
 • Juuni 2017 - jaanuar 2018 Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike liikumisviiside uuring. Küsitlusuuringu viis läbi AS Kantar Emor. Uuringu tellija: Maanteeamet  
  Uuringu aruanne (758.47 KB, PDF)
 • Juuni 2017 - detsember 2017 Tallinna ühistranspordi liinivõrgu uuringu ja Tallinnaga seotud liikumiste lähte-ja sihtkohad. Uuringu hankija: Tallinna Transpordiamet
 • Oktoober 2017 - detsember 2017 Tallinnaga seotud liikumiste analüüs mobiilpositsioneerimise meetodiga. Uuringu tellija: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
 • Detsember 2017 -juuni 2018 Tallinnaga seotud kaubavedude ja linnalogistika analüüs.  Uuringu tellija: Tallinna Transpordiamet.  23.10.2017 Kaubavedude eeluuringu tutvustus  ja fookusteemade sõelumine liikuvuskava kaubaveo teemarühma ja projekti FREIGHT TAILS seminari raames.
 • Veebruar 2018 - september 2018 Tallinna piirkonna liikuvusuuring ja stsenaariumid.
 • Märts 2018-september 2018 Tallinna piirkonna liikuvuse stsenaariumite mõjude hindamine.

 

Liikuvuskava uuringute käigus kogutud andmestike kasutamiseks palun pöörduda Mari Jüssi mari.jussi [at] mnt.ee poole.