Strateegiline mürakaart 2007

Vastavalt ”Välisõhu kaitse seaduse” § 134 lg 1 p 2 ja § 151 lg 1 p 2 esitas Maanteeamet kui riigimaanteede omanik 29. juunil 2007. a Tervisekaitseinspektsioonile kooskõlastamiseks välisõhu strateegilise mürakaardi maanteelõikude kohta, mida kasutab üle kuue miljoni sõiduki aastas. Tervisekaitseinspektsioon kooskõlastas dokumendi 29. augustil 2007. a.

Vastavalt 30.07.2005. a Euroopa Komisjonile saadetud aruandele kuulusid strateegilisele kaardistamisele järgmised maanteelõigud:

  • T1 Tallinn-Narva (Tallinn-Nehatu, km 10,4-11,2)
  • T1 Tallinn-Narva (Nehatu-Maardu, km 11,2-16,0)
  • T4 Tallinn-Pärnu–Ikla (Tallinna piir, Laagri, km 13,0-13,7)
  • T4 Tallinn-Pärnu–Ikla (Laagri-Peoleo, km 13,7-15,4)
  • T4 Tallinn-Pärnu–Ikla (Peoleo-Kanama, km 15,4-18,3)

Hiljemalt 18. juuliks 2008 tuleb nende maanteelõikude kohta koostada ja Tervisekaitseinspektsioonile esitada välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava.

Hiljemalt 30. juuniks 2012 esitab Maanteeamet kooskõlastamiseks välisõhu strateegilise mürakaardi ja hiljemalt 18. juuliks 2013 välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikude kohta, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas.

Maardu_Lden_5000_1lõik (151.84 KB, PDF)
Maardu_Lden_5000_2lõik (544.95 KB, PDF)

Maardu_Lnight_5000_1lõik (150.2 KB, PDF)
Maardu_Lnight_5000_2lõik (512.55 KB, PDF)

Pärnu_Lden_5000_1lõik (245.57 KB, PDF)
Pärnu_Lden_5000_2lõik (212.08 KB, PDF)
Pärnu_Lden_5000_3lõik (223.13 KB, PDF)

Pärnu_Lnight_5000_1lõik (208.02 KB, PDF)
Pärnu_Lnight_5000_2lõik (176.69 KB, PDF)
Pärnu_Lnight_5000_3lõik (199.04 KB, PDF)