Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse arengukava (Tallinna LiLiA 2035) eesmärgid

Maanteeamet ja Tallinna linn on koostamas Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse arengukava (Tallinna LiLiA 2035). See on strateegiline arengudokument, mis loob eeldused Tallinna linna ja lähipiirkonna elukvaliteedi tõstmiseks, jätkusuutliku transpordisüsteemi ja väärt elukeskkonna arendamiseks. 

L

Tallinna säästva linnaliikuvuse kava eesmärk on strateegilise planeerimisega tõsta Tallinna linnapiirkonna elanike elukvaliteeti, parandada liikuvust ja tagada parem ligipääs igapäevastele sihtkohtadele, vähendades seejuures reisijate ja kaupade transpordi ajakulu ning kahjulikku keskkonnamõju. Tallinna piirkond on siis atraktiivne ja konkurentsivõimeline kui see võimaldab mugavalt liikuda ning kus inimesed tahavad elada, töötada, lapsi kasvatada ja pensionipõlve veeta. Säästva linnaliikuvuse kava on oma olemuselt piirkonna liikuvuse ja ruumilise planeerimise uuendusprotsess, mille olulisteks elementideks on kaasamine, koostöö, eesmärgipäraste tegevuste valik ning mõjude hindamine. Säästev linnaliikuvus lähtub niinimetatud 8:80 põhimõttest – linna elukeskkond ja liikuvus peab võimaldama võimalikult iseseisvalt ja mugavalt liikuda nii 8- kui ka 80-aastasel inimesel, kasutades linna- ja riigimajanduse ning keskkonna piiratud ressursse võimalikult otstarbekalt.

Tallinna liikuvuskava töötatakse välja 2017-2019. Tallinna LiLiA koostamist kaasfinantseeritakse Interregi Kesk-Läänemere programmi FinEstSmartMobility projekti raames koostöös Helsingi linna ja Helsingi Regiooni Transpordiametiga, kus eestipoolseteks partneriteks on Maanteeamet, Tallinna Transpordiamet, IKT Demokeskus ja assotsieerunud partnerina Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Tallinna LiLiA 2035 eesmärkide, teemade ja koostamisprotsessi kohta loe lähemalt kontseptsioonidokumendist. (648.71 KB, PDF)

Lisainfo:
Mari Jüssi
Liikuvuskava ekspert
Maanteeamet, Planeeringute osakond
Tallinna Transpordiamet, Arenguosakond
+37256482733
mari.jussi@mnt.ee