Tallinna ringtee E265 ITS projekt

Dynamic traffic and truck parking management ehk Tallinna ringtee E265 ITS on dünaamilise liiklusjuhtimise ja nutika veoautode parkla rajamise projekt. Projekti käigus paigaldatakse TEN-T võrgus olevale Tallinna ringtee kilomeetritele 0-30 targa tehnoloogia (ITS, Intelligent Transport Systems) lahendused liikluse juhtimiseks, seireks ja liiklejate teavitamiseks ning rajatakse nutikas (tark ja turvaline) veoautode parkimisala.

Tallinna ringteele tulevad juba liiklejatele tuttavad infotablood, muutteabega kiirusmärgid ja hoiatusmärgid. Lisaks paigaldatakse liiklusloenduspunkte, õnnetuste tuvastamise süsteem, teeilmajaamasid, liikluskaameraid. Uudsete lahenduste hulgast tuleb kasutusele liikluse ümbersuunamise süsteem ja V2I/I2V (vehicle to infrastructure/infrastructure to vehicle) seadmed, mille kaudu toimub sõiduki ja infra vaheline suhtlus. Liikluse ümbersuunamise süsteemi täpne lahendus selgub transpordi ja intelligentsete transpordisüsteemide uuringu käigus. 

V2I/I2V sidesüsteemid parandavad juhi teadlikkust võimalikest ohtudest ja aitavad vähendada liiklusõnnetuse toimumise tõenäosust, mille tulemuseks on ohutum liikluskeskkond. Lisaks suurendab see tehnoloogia liikluse tõhusust, pakkudes hoiatusi eelseisvate liiklusummikute kohta, võimaldades alternatiivseid marsruute ja tagades keskkonnasõbralikumat sõitu. Kuigi täna on sarnasteks abivahenditeks Waze'i, Google'i jt rakendused, siis selle tehnoloogiaga jääb inimlüli vahelt ära ning sõiduk hangib ise informatsiooni otsuste tegemiseks.

Samuti rajatakse Tallinna ringteele Tallinn linna ja Veneküla piirile (km 1,5) nutikas veoautode parkimisala. Tallinna ringteel on veoautode osakaal pidevalt kasvamas. Vastavalt 2017. aasta uuringule (PDF) on ringteel kaalutud keskmine liiklussagedus viimasel kümnel aastal (2006 vs 2016) kasvanud 36%, autorongide arv on aga samas ajavahemikus kasvanud keskmiselt kaks korda. Sooviga muuta Tallinna ringteel liiklemine turvalisemaks ja ohutumaks, rajatakse sinna 100-kohaline parkimisala.

Euroopa Liidu üks eesmärk on luua tihedam turvaliste veoautode parkimisalade võrgustik. Sellest saavad kasu (veo)autojuhid, transpordiettevõtted, ekspediitorid, logistikud ning kogu ühiskond läbi juhtide, kauba ja transpordivahendite turvalisuse tõstmise. Lisaks võivad sellised rajatised avaldada märkimisväärselt positiivset mõju liiklusohutusele hästi puhanud ja stressivabade juhtide näol.

Ainult veokitele mõeldud parklasse rajatakse lumetelling, tualett, infokiosk, kaasaegne valgustus, kaamerad ja avatud wifi ala. Parkimiskohtade täituvuse infot kogutakse anduritega ja jagatakse nii Maanteeameti DATEX II andmevahetusteenuse kaudu kui ka lähimatel infotabloodel Tallinna ringteel või V2I/I2V saatja abil otse sõidukisse. Parkla planeeritakse perspektiiviga, et sinna saaks hiljem erasektor rajada teenindusjaama (toitlustus jm miniteenused veokijuhtidele).

Kõik ITS lahendused juurutatakse ja integreeritakse olemasolevasse Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskusesse. Pilootprojektide ettevalmistamiseks ja tegevuste paremaks rakendamiseks viiakse enne füüsilisi tegevusi läbi spetsiaalne transpordi ja intelligentsete transpordisüsteemide uuring.

Projekti algus: juuni 2019
Projekti lõpp: detsember 2023
Projekti maksumus: 5 000 000 eur
Euroopa Liidu toetus: 38%
Asukoht: Riigitee 11 Tallinna ringtee km 0-30

Projekti eeldatav ajakava                       

  • 2019-2020 transpordi ja intelligentsete transpordisüsteemide uuring 
  • 2020-2022 I piloot – dünaamilise liiklusjuhtimise projekteerimine ja rajamine km 10-20 
  • 2020-2022 II piloot – nutika veoautode parkla projekteerimine ja rajamine km 1,5 
  • 2021-2023 dünaamilise liiklusjuhtimise projekteerimine ja rajamine km 0-10 ja 20-30