Teehoiukava aastateks 2014-2020

 

Vabariigi Valitsus uuendas „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020“ 20.10.2016 istungil korraldusega nr 340. Vaata lähemalt dokumendist (441 KB, DOC).

Varasemad versioonid: Vabariigi Valitsus uuendas teehoiukava 20.11.2014 istungil ning 1.12.2014 korraldusega nr 552 võeti vastu uuendatud "Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020". Vaata lähemalt dokumendist (1 MB, PDF).

Vabariigi Valitsuse 26.09.2013 istungil kiideti heaks ning 16.10.2013 korraldusega nr 448 võeti vastu "Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-2020". Vaata lähemalt dokumendist (1.03 MB, PDF).

Riigimaanteede teehoiukava on koostatud seitsmeks aastaks, tulenevalt 2014-2020 Euroopa Liidu (EL) ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamise planeerimise ning Transpordi Arengukava 2014-2020 ja selle finantseerimise planeerimise kooskõla tagamise vajadusest. Teehoiukava on koostatud Transpordi arengukava 2014-2020 eelnõu alusel ning täidab selle alaeesmärki 2. Kvaliteetsed teed ja sujuv liiklus.

Teehoiukava koosneb tekstilisest osast, finantsplaanist, mis sisaldab teedevõrgu säilitamiseks, arendamiseks ja administreerimiseks vajalike tegevuste kulusid aastate lõikes ning üle-euroopalisse transpordivõrgustikku (edaspidi TEN-T – Trans-European Transport Network) kuuluvate riigimaanteede ehitus- ja rekonstrueerimisobjektide nimekirjadest.

Teehoiukavas antakse ülevaade teehoiu rahastamise alustest ning kavandamise põhimõtetest, mis määravad ära teehoiutööde järjekorra Eesti riigimaanteedel. Kirjeldatakse teedevõrgu säilitamis-, arendamis- ja administreerimiskuludest tehtavaid töid ning kirjeldatakse nende vajadust ja mahtu. Lisaks finantsplaani selgitusele kirjeldatakse lühidalt või viidatakse kasutatud metoodikatele ja juhenditele. Tutvustatakse maanteevõrgu üldandmeid, riigimaanteede seisukorda ning seisundi muutusi viimastel aastatel ning antakse ülevaade katete keskmistest vanusest sõltuvalt maantee liigist. 
 

Teehoiukava juhenddokumendid

 

Dokumendid kinnitatud Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjaga nr 0250:

Dokument kinnitatud Maanteeameti peadirektori 31.10.2017 käskkirjaga nr 0287:

Dokument kinnitatud Majandus-ja Kommunikatsiooniministri 14.11.2016 käskkirjaga nr 16-0330: