Teehoiukava aastateks 2018-2022

 

Vabariigi Valitsus uuendas „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2018–2022“ 13.09.2018 istungil korraldusega nr 220. Vaata lähemalt dokumendist (895.96 KB, DOCX).

Varasemad versioonid: Vabariigi Valitsus uuendas „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020“ 20.10.2016 istungil korraldusega nr 340. Vaata lähemalt dokumendist (441 KB, DOC).

Vabariigi Valitsus uuendas teehoiukava 20.11.2014 istungil ning 1.12.2014 korraldusega nr 552 võeti vastu uuendatud "Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020". Vaata lähemalt dokumendist (1 MB, PDF).

Vabariigi Valitsuse 26.09.2013 istungil kiideti heaks ning 16.10.2013 korraldusega nr 448 võeti vastu "Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-2020". Vaata lähemalt dokumendist (1.03 MB, PDF).

Teehoiukava koosneb tekstilisest osast, finantsplaanist, mis sisaldab teedevõrgu säilitamiseks, arendamiseks ja administreerimiseks vajalike tegevuste kulusid aastate lõikes ning üle-euroopalisse transpordivõrgustikku (edaspidi TEN-T – Trans-European Transport Network) kuuluvate riigimaanteede ehitus- ja rekonstrueerimisobjektide nimekirjadest.

Teehoiukavas antakse ülevaade teehoiu rahastamise alustest ning kavandamise põhimõtetest, mis määravad ära teehoiutööde järjekorra Eesti riigimaanteedel. Kirjeldatakse teedevõrgu säilitamis-, arendamis- ja administreerimiskuludest tehtavaid töid ning kirjeldatakse nende vajadust ja mahtu. Lisaks finantsplaani selgitusele kirjeldatakse lühidalt või viidatakse kasutatud metoodikatele ja juhenditele. Tutvustatakse maanteevõrgu üldandmeid, riigimaanteede seisukorda ning seisundi muutusi viimastel aastatel ning antakse ülevaade katete keskmistest vanusest sõltuvalt maantee liigist. 
 

Teehoiukava juhenddokumendid

 

Dokumendid kinnitatud Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjaga nr 0250:

Dokument kinnitatud Maanteeameti peadirektori 03.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/510:

Dokument kinnitatud Majandus-ja Kommunikatsiooniministri 18.12.2018 käskkirjaga nr 1.1 -1/18 -223: