Teehoole

 

Teehoolduse põhimõtted on kehtestatud tee seisundinõuete määrusega. Selle kohaselt on nii kattega teedele kui ka kruusateedele määratud nende liiklussageduse alusel seisunditase.

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral. Suurema liiklusega teel on nõutav seisunditase kõrgem ning hooldetööde tegemine toimub sagedamini ja põhjalikumalt. Väiksema liiklusega teel tehakse hooldetöid harvem ja väiksemas mahus. Seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile avalikult kasutatavate teede omanikele.  

Kevadine hööveldamine