Riigiteede hooldeautojuhtide kutsevõistlus

Maanteeamet riigiteede korrashoiutööde tellijana jätkab maanteeala töötajate 1973. a alguse saanud kutsevõistluste traditsiooni. Vajadus sedalaadi kogemuste vahetamiseks on vägagi oodatud.

Kutsevõistlused toimuvad 25. aprillil 2019 Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas. Võistlusalasid on kolm: liiklustest (individuaalne autojuhile), täpsussõit (individuaalne autojuhile) ja teoreetiliste teadmiste viktoriin (võistkondlik, osalevad autojuht ja esindaja)


Kutsevõistluse eesmärk on motiveerida riigiteede korrashoiuga tegelevaid ettevõtteid ja hooldeautojuhte pidevale enesetäiendamisele. Samuti populariseerida ja tõsta teedeala, sh teede korrashoiuga tegelevate spetsialistide mainet.

Mitte vähem oluline ei ole soov ühtlustada riigiteede korrashoiutaset ning tutvustada ja rakendada tänapäevaseid tehnoloogiaid ning uusimaid töövõtteid teede korrashoiul.

Võistlus annab osalejatele võimaluse vahetada kogemusi ja saada tagasisidet vajalikeks tegevusteks teede korrashoiu efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmisel.