Riigiteede hooldeautojuhtide kutsevõistlus 2019

Maanteeamet riigiteede korrashoiutööde tellijana jätkab maanteeala töötajate 1973. a alguse saanud kutsevõistluste traditsiooni. Vajadus sedalaadi kogemuste vahetamiseks on vägagi oodatud.

Kutsevõistlused toimuvad 25. aprillil 2019 Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas. Võistlusalasid on kolm: liiklustest (individuaalne autojuhile), täpsussõit (individuaalne autojuhile) ja teoreetiliste teadmiste viktoriin (võistkondlik, osalevad autojuht ja esindaja)


Kutsevõistluse eesmärk on motiveerida riigiteede korrashoiuga tegelevaid ettevõtteid ja hooldeautojuhte pidevale enesetäiendamisele. Samuti populariseerida ja tõsta teedeala, sh teede korrashoiuga tegelevate spetsialistide mainet.

Mitte vähem oluline ei ole soov ühtlustada riigiteede korrashoiutaset ning tutvustada ja rakendada tänapäevaseid tehnoloogiaid ning uusimaid töövõtteid teede korrashoiul.

Võistlus annab osalejatele võimaluse vahetada kogemusi ja saada tagasisidet vajalikeks tegevusteks teede korrashoiu efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmisel.

 

Osalemisinfo

 

Osaleda võivad kõik riigimaanteede korrashoiulepingu partnerid (17 lepingut) ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse võistlejad.

Võistlus toimub individuaalselt (liiklustest + takistussõit) ja võistkondlikult (teoreetiliste teadmiste viktoriin).

Igast lepingupiirkonnast saab võistelda 1 hooldeautojuht (individuaalaladel) ja 1 esindaja, kellest moodustub ka võistkond. 

Võistkondade lähetus- ja sõidukulud kannab lähetav ettevõte.

Osalejate registreerimise viimane tähtaeg on 29. märts 2019.

Registreerimiseks ootame järgmist infot e-posti aadressile diana.lorents@mnt.ee:

  • võistleja ja esindaja nimi, kontaktandmed (mobiil, e-posti aadress);
  • ettevõtte nimi;
  • auto tehnilised andmed juhul, kui võistleja soovib osaleda oma autoga;
  • ööbimiskoha vajadus.

 

Toimumiskoht, aeg ja ajakava

 

Kutsevõistlused toimuvad 25. aprillil 2019 Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas  aadressil Tehnikumi 1, Särevere, Türi vald.

Võistluse ajakava

9.00–11.00      Saabumine, registreerimine, proovisõit, autode ülevaatus

11.00               Avamine

11.30               Liiklustest

12.30–16.30    Täpsussõit

17.00               Teoreetiliste teadmiste viktoriin

18.00               Autasustamine, lõpetamine