Riigiteede korrashoiu kutsevõistlus

Kutsevõistluse eesmärk on motiveerida riigiteede korrashoiuga tegelevaid ettevõtteid ja hooldeautojuhte pidevale enesetäiendamisele. Samuti populariseerida ja tõsta teedeala, sh teede korrashoiuga tegelevate spetsialistide mainet.

Oluline on ka soov ühtlustada riigiteede korrashoiutaset ning tutvustada ja rakendada tänapäevaseid tehnoloogiaid ning uusimaid töövõtteid teede korrashoiul.

Võistlus annab osalejatele võimaluse vahetada kogemusi ja saada tagasisidet vajalikeks tegevusteks teede korrashoiu efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmisel.