Suvine teehoole

Suvised hooldustööd:

 • teemaa hooldamine - niitmine, võsa raiumine ja koristamine, üksikute puude mahavõtmine, haljastuse kahjustuste parandamine, hekkide pügamine;
 • tee mulde ja kraavide hooldamine - vigastuste likvideerimine, vee äravoolurennide ja kraavide puhastamine;
 • katete lappimine - püsi ja kergkattesse tekkinud löökaukude, pragude ja vuukide täitmine, ribapindamine lappimise lõikudel;
 • teepeenarde korrastamine - mahalõikamine, täitmine ja planeerimine;
 • truupide hoole - voolusängide puhastamine, päiste ja tiibmüüride vigastuste parandamine, isolatsiooni parandamine, kindlustuse tegemine või parandamine;
 • teenindusrajatiste hoole - parklate puhkeplatside, ooteplatvormide jm teenindusrajatiste juurde kuuluva varustuse (istepingid, lauad, prügikastid) korrastamine;

Auguremondiseade

 • puhastus- ja korrastustööd - katte puhastamine tolmust, porist; libedustõrje jääkidest, võõrkehade eemaldamine teelt ja teemaalt, puhkeplatside, parklate, kõnni- ja jalgrattateede, laoplatside ja autobussipeatuste territooriumi puhastamine, „higistavatele“ kohtadele sõelmete puistamine;

 • märgistustööd – märgistuse uuendamine;

 • liikluskorraldusvahendid – liiklusmärkide, tekstiliste juhatusmärkide, tähispostide ja kaitsepiirete puhastamine, korrastamine, asendamine;

 • kruusateede profileerimine - konaruste mahalõikamine, aukude ja lohkude täitmine, kattele vajaliku profiili andmine;

 • tolmutõrje – suure liiklusega lõikudel tolmutõrje tegemine.