Teehooldajad

Riigiteede hooldust teevad ettevõtjad 17 hooldelepingu alusel.

Hooldetööde eesmärgiks on tagada riigiteede nõutud seisunditasemed. Lepingute täitmise üle teostavad järelevalvet Maanteeameti hooldeosakondade peaspetsialistid, kes kontrollivad saavutatud teeseisundit, mitte iga konkreetse töö tegemist. Järelevalve tegemisel on abiks teeilmajaamad ja -kaamerad ning hooldetehnikal paiknevad GPS-seiresüsteemid. 

 

Hooldepiirkonnad